Ad Code

Responsive Advertisement

Thiết lập vùng cách ly y tế tại Hải quan Bắc Giang

Ngày 24/5, các huyện Lục Nam, Việt Yên, Tân Yên,Yên Thế và Hiệp Hoà (Bắc Giang) đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế, các ly xã hội tại một số khu vực trên địa bàn huyện để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Huyện Yên Thế, thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện và thiết lập vùng cách ly xã hội đối với toàn bộ 04 xã: Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Tiến, Đồng Vương từ 00 giờ ngày 25/5/2021.

Thiết lập vùng cách ly y tế đối với một phần thôn Đền Cô, xã Tam Hiệp từ 18h00’ ngày 24/5/2021 và thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ xã Tam Hiệp từ 0 giờ ngày 25/5/2021.

Huyện Lục Nam, thiết lập vùng cách ly y tế đối với: Thôn Tó, xã Nghĩa Phương bắt đầu từ 23 giờ ngày 22/5/2021; thôn Trại Ruộng, xã Đông Hưng bắt đầu từ 23 giờ ngày 22/5/2021.

Huyện Việt Yên, thiết lập vùng cách ly y tế đối với một phần thôn Đầu (đoạn từ cổng nhà ông Tạo đến ngã ba nhà ông Quang), xã Tự Lạn từ 14 giờ ngày 19/5/2021.

Huyện Tân Yên, thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu dân cư Bồ Đa, thôn Chung, xã Liên Sơn từ 11 giờ 30 phút ngày 24/5/2021

Huyện Hiệp Hoà, thiết lập vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội đối với: Một phần thôn Quyết Thắng (Ngõ vào nhà bệnh nhân Nguyễn Phi Hiệp), xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa và thực hiện giãn cách xã hội tại thôn Quyết Thắng, xã Đồng Tân từ 15 giờ ngày 24/5/2021; Thiết lập vùng cách ly y tế tại thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang từ 17 giờ ngày 23/5/2021.source https://haiquanonline.com.vn/thiet-lap-vung-cach-ly-y-te-tai-hai-quan-bac-giang-146084.html