Chuyển đến nội dung chính

Thủ tục nhập khẩu giống cây trồng thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia

Thủ tục nhập khẩu giống cây trồng thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia

Để triển khai thủ tục mới này, Tổng cục Hải quan đã có văn bản chỉ đạo các cục hải quan địa phương phân quyền sử dụng chức năng tra cứu chứng từ liên quan đến thủ tục “Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế” trên Hệ thống xử lý điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan chỉ đạo công chức hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống E-Customs để tra cứu, khai thác chứng từ liên quan đến thủ tục “Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế” và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với chứng từ đã được cấp thông qua NSW khi làm thủ tục hải quan.

Với thủ tục mới này, hiện đã có 226 thủ tục của 13 bộ, ngành tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo số liệu cập nhật của Tổng cục Hải quan- cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, tính đến 15/5/2021 đã có 3,8 triệu hồ sơ của hơn 46.800 doanh nghiệp được xử lý qua NSW.

Về Cơ chế một cửa ASEAN, Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước trong khối.

Tính đến 15/5/2021, tổng số C/O Việt Nam nhận được từ các nước ASEAN là hơn 347 nghìn; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là hơn 784 nghìn.source https://haiquanonline.com.vn/thu-tuc-nhap-khau-giong-cay-trong-thuc-hien-qua-co-che-mot-cua-quoc-gia-146307.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc