Chuyển đến nội dung chính

2934/TCHQ-GSQL ngày 15/06/2021: Khai thông tin trên Hệ thống VASSCM đường hàng không đối với hàng hóa của doanh nghiệp chuyển phát nhanh

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc