Chuyển đến nội dung chính

Cơ quan Tổng cục Hải quan đóng góp 746 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắc xin

Đại diện Cục Hải quan TPHCM trao số tiền ủng hộ mua vắc xin.
Đại diện Cục Hải quan TPHCM trao số tiền ủng hộ mua vắc xin.

Theo Văn phòng Tổng cục Hải quan, số tiền ủng hộ Quỹ vắc xin nêu trên là nguồn đóng góp của cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc 18 đơn vị khối cơ quan Tổng cục Hải quan.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong toàn Ngành đóp góp, ủng hỗ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 với mức đóng góp ít nhất mỗi người 1 ngày lương.

Việc ủng hộ Quỹ vắc xin của cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Hải quan nhằm góp thêm nguồn kinh phí chung tay cùng cả nước thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giúp nước ta sớm chiến thắng dịch bệnh.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giao Văn phòng Tổng cục sẽ là đầu mối tổng hợp chung số tiền quyên góp của các đơn vị tại cơ quan Tổng cục chuyển Quỹ vắc xin phòng Covid-19.

Các cục hải quan địa phương thực hiện quyên góp chuyển tới cơ quan đầu mối tiếp nhận Quỹ vắc xin phòng Covid-19 tại địa bàn.

Ngoài số tiền đóng góp nêu trên của khối cơ quan Tổng cục Hải quan, vừa qua các đơn vị hải quan địa phương cũng đã tích cực kêu gọi cán bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia ủng hộ Quỹ vắc xin.

Điển hình như Cục Hải quan TP HCM ủng hộ gần 1,2 tỷ đồng để mua vắc xin phòng Covid-19.source https://haiquanonline.com.vn/co-quan-tong-cuc-hai-quan-dong-gop-746-trieu-dong-ung-ho-quy-vac-xin-147401.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc