Chuyển đến nội dung chính

Công nhận hoạt động đại lý hải quan với một doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan, công ty trên có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC.

Trước đó, cuối tháng 5/2021, Tổng cục Hải quan có quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 11 đại lý và thu hồi 21 mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thuộc 13 đại lý trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan Đà Nẵng, do không đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-hoat-dong-dai-ly-hai-quan-voi-mot-doanh-nghiep-tai-da-nang-147461.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc