Chuyển đến nội dung chính

Công nhận kho ngoại quan của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Kho ngoại quan của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có mã địa điểm lưu kho: 01PRW02; mã đường biền/đường sông: VNNRA; mã đường bộ/đường sắt: VNNRAL; tên rút gọn trên hệ thống: KNQ TCT BUU DIEN VN; mã kết nối VASSCM: VNV13.

Diện tích kho ngoại quan hơn 28.000 m2; trong đó bao gồm: diện tích nhà kho chứa hàng, diện tích kho chứa tang vật vi phạm, diện tích văn phòng làm việc cơ quan Hải quan và các công trình phụ trợ khác.

Trước đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã có hồ sơ đề nghị công nhận kho ngoại quan; Cục Giám sát quản lý về hải quan đã kiểm tra, khảo sát thực tế kho ngoại quan tại và đề xuất lãnh đạo Tổng cục Hải quan ban hành quyết định thành lập kho ngoại quan.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-kho-ngoai-quan-cua-tong-cong-ty-buu-dien-viet-nam-147667.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc