Chuyển đến nội dung chính

Hải quan chuẩn bị công nghệ đáp ứng cải cách kiểm tra chuyên ngành

Công chức Cục Hải quan Thừa Thiên Huế thực hiện nghiệp vụ.
Công chức Cục Hải quan Thừa Thiên Huế thực hiện nghiệp vụ.

Theo Cục Giám sát quản lý về hải quan, đầu tháng 6/2021, Bộ Tài chính có công văn gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ xây dựng Nghị định. Trong khi chờ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành lĩnh vực, các Hiệp hội, doanh nghiệp, ngành hàng để tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ ban hành.

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, mặc dù thời gian rất ngắn và diễn ra trong hoàn cảnh bùng phát của đại dịch Covid-19, nhưng do phạm vi dự thảo Nghị định rộng, có tác động lớn đến hoạt động nhập khẩu và tác động đến nhiều đối tượng, do vậy, ngoài lấy ý kiến bằng văn bản, Tổng cục Hải quan đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tiếp và trực tuyến, hội thảo lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định với sự tham gia của Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định, đại diện Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các Hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp tại phía Bắc và phía Nam và cục hải quan tỉnh, thành phố, các tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Các ý kiến tham gia đã được Tổng cục Hải quan nghiêm túc tổng hợp, phân tích, tiếp thu các ý kiến đóng góp và cũng có giải trình cụ thể các ý kiến để chỉnh lý Nghị định qua nhiều vòng dự thảo.

Dự thảo Nghị định đã cụ thể hóa 7 nội dung cải cách tại Quyết định số 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nổi bật là cụ thể hóa vai trò đầu mối của cơ quan Hải quan trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Vai trò đầu mối được thể hiện nổi bật thông qua việc xây dựng, vận hành phần mềm trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia để tự động: tiếp nhận hồ sơ kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; quyết định phương thức kiểm tra trên cơ sở thu thập, xử lý các dữ liệu về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; chuyển hồ sơ đến các cơ quan kiểm tra, tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định; đảm bảo công khai minh bạch thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Bộ, ngành và các cơ quan liên quan.

Bên cạnh đó, nghị định mở rộng đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm với 22 trường hợp được miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; áp dụng đồng bộ 3 phương thức kiểm tra chặt, thông thường, giảm cho cả lĩnh vực kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm.

Đồng thời, nghị định ứng dụng tối đa hệ thống công nghệ thông tin hiện đại trên cơ sở áp dụng đầy đủ, thực chất nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ đăng ký kiểm tra; đơn giản hóa trình tự, thủ tục đăng ký bản công bố hợp quy, tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm; quy định trình tự thủ tục kiểm tra theo mặt hàng để cắt giảm số lượng các lô hàng phải kiểm tra, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra.

Được biết việc xây dựng dự thảo Nghị định là nhiệm vụ rất quan trọng, đảm bảo cơ sở pháp lý triển khai mô hình mới về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 38/QĐ-TTg.

Song song với việc xây dựng chính sách, để có thời gian hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin theo tiến độ dự kiến tại dự thảo Tờ trình Chính phủ, thời gian tới Tổng cục Hải quan cũng gấp rút hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu triển khai các quy định tại Nghị định khi được Chính phủ ban hành.

Ngoài ra, cơ quan Hải quan sẽ tập trung triển khai đồng thời việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan về quy định tại Nghị định và vận hành hệ thống công nghệ thông tin.

Nâng cao nguồn lực cho cơ quan Hải quan (bao gồm nhân lực, năng lực và cơ sở vật chất) để đảm bảo thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Ngoài ra, các nhiệm vụ, giải pháp để chuẩn bị cho giai đoạn hai của Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu cũng được tính đến, chuẩn bị.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-chuan-bi-cong-nghe-dap-ung-cai-cach-kiem-tra-chuyen-nganh-148017.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc