Hải quan Hà Nội tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình dịch Covid – 19

0819-img-6609
CBCC Cục Hải quan Hà Nội thao tác trên Hệ thống quản lý giám sát tự động. Ảnh:N.Linh

Trong nửa đầu năm 2021, mặc dù chịu tác động chung bởi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhưng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tại Cục Hải quan Hà Nội vẫn được triển khai phù hợp tình hình thực tế.

Trong đó tại các chi cục hải quan trực thuộc đã thực hiện thành lập Tổ triển khai công tác tạo thuận lợi thương mại do lãnh đạo chi cục làm tổ trưởng.

Tổ có nhiệm vụ hướng dẫn các doanh nghiệp mới thành lập, mới đăng ký thực hiện thủ tục hải quan; tổ chức tiếp xúc, thường xuyên quan tâm tới các doanh nghiệp có số thu lớn đang làm thủ tục tại các đơn vị và các doanh nghiệp, tập đoàn có dự án đầu tư lớn và có kim ngạch XNK cao để nắm bắt tình hình hoạt động, dự báo số thu, tư vấn thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục thuế; duy trì kênh thông tin trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo chi cục, lãnh đạo đội với người quản lý của doanh nghiệp nhằm thông suốt chuyển tải thông tin trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Bên cạnh đó, tại các chi cục tăng cường lực lượng cho bộ phận thông quan; bố trí, phân công công chức thực hiện công tác nghiệp vụ nắm vững quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu suất kiểm tra hải quan, giải quyết nhanh chóng thủ tục hải quan, rút ngắn thời gian thông quan; bố trí, phân công công chức làm việc ngoài giờ theo đề nghị của doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các vướng mắc về quy trình, thủ tục hải quan của doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, các phương án đã được Cục Hải quan Hà Nội áp dụng để ứng phó, hỗ trợ doanh nghiệp.

Cục Hải quan Hà Nội đã thành lập Tổ nghiệp vụ theo dõi ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Cục Hải quan Hà Nội có nhiệm vụ tổng hợp, xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đảm bảo không để đình trệ, ách tắc công việc khi có dịch Covid-19 tại địa bàn quản lý.

Lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nội, các chi cục hải quan tổ chức làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn để nắm bắt tình hình hoạt động XNK của doanh nghiệp; đồng thời gửi văn bản và làm việc với Sở Công thương Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất, Cục Thuế Hà Nội để có phương án ứng phó, hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Xây dựng các phương án dự phòng hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở cấp cục và cấp chi cục.

Kết quả hỗ trợ doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục Hải quan Hà Nội đã trả lời, giải đáp khoảng 100 vướng mắc của doanh nghiệp bằng văn bản, qua email, điện thoại và tại Hội nghị Hải quan – Doanh nghiệp.

Tổ chức các đoàn tiếp xúc, tham vấn của cục, của các chi cục để tiếp nhận thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan và những ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Đoàn do lãnh đạo Cục tiếp xúc doanh nghiệp tại các chi cục là 36 lượt doanh nghiệp, tiếp xúc tại trụ sở doanh nghiệp 7 lượt; đoàn Chi cục tiếp xúc tại trụ sở doanh nghiệp là 15 lượt.

Các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đã được giải quyết một cách nhanh chóng, kịp thời, không có tồn đọng vướng mắc về chính sách, quy trình, thủ tục hải quan trong quý I, quý II/2021.

Với một loạt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm, Cục Hải quan Hà Nội đã thu hút thêm khoảng 200 doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan tại các chi cục trực thuộc.

Trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa hoạt động đối tác, hỗ trợ doanh nghiệp, Cục Hải quan Hà Nội dự kiến sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý KCN và Chế xuất Hà Nội để xây dựng quy chế phối hợp cung cấp thông tin cho Cục Hải quan hà Nội trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án; đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp cho hoạt động XNK để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan; tổ chức hội nghị đối thoại chuyên đề Hải quan – Doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trên danh sách nhóm doanh nghiệp đối tác do chi cục đề xuất, Cục Hải quan Hà Nội sẽ trình UBNB TP Hà Nội ký kết các thỏa thuận hợp tác đối tác, trao đổi thông tin, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, tham vấn xây dựng, thực thi chính sách với các đối tác thường xuyên của Cục Hải quan Hà Nội…

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-ha-noi-tich-cuc-ho-tro-doanh-nghiep-trong-tinh-hinh-dich-covid-19-147908.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF