Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Hải Phòng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2015

Hải quan Hải Phòng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng.

Để triển khai, Cục Hải quan Hải Phòng đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc. Cục Hải quan Hải Phòng đã thực hiện đồng bộ hàng loạt công việc. Đó là, ban hành Kế hoạch để triển khai mở rộng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc…

Đáng chú ý, đơn vị đã tổ chức 1 cuộc họp để đơn vị tư vấn giới thiệu về Hệ thống, 1 lớp đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, đại diện công chức các đội công tác của các Chi cục và cấp 71 chứng chỉ chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các học viên tham gia để hiểu và triển khai thành công theo đúng yêu cầu.

Sau quá trình nỗ lực triển khai, Cục Hải quan Hải Phòng đã hoàn thiện Chính sách chất lượng của Cục, mục tiêu chất lượng của Cục và 20 đơn vị thuộc, trực thuộc Cục, kế hoạch thực hiện mục tiêu, 6 quy trình tiêu chuẩn và 136 quy trình giải quyết các thủ tục hành chính (trong đó 19 quy trình thủ tục hành chính hải quan cấp Cục và117 quy trình thủ tục hành chính hải quan cấp chi cục).

Ngày 17/5/2021, Cục Hải quan Hải Phòng có Quyết định số 899/QĐ-HQHP về việc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 để thực hiện.

Cục Hải quan Hải Phòng đang triển khai hoạt động đánh giá nội bộ, khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có) và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện các thủ tục công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo đúng Quyết định 19/2014/QĐ-TTg năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Hải quan Hải Phòng là đơn vị lớn của Ngành với lượng tờ khai hơn 1 triệu bộ và số thu ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Hết tháng 5/2021, toàn Cục thu ngân sách được 26.903 tỷ đồng, đạt 48,04% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (56.000 tỷ đồng), đạt 46,47 % so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao (57.900 tỷ đòng); tăng 20,68 % so với cùng kỳ năm 2020.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-chuyen-doi-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-iso-90012015-147670.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc