Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Hải Phòng thu ngân sách gần 27 000 tỷ đồng trong 5 tháng

Hải quan Hải Phòng thu ngân sách gần 27.000 tỷ đồng trong 5 tháng
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng.

Hết tháng 5, Cục Hải quan Hải Phòng thu được 26.903.504 tỷ đồng, đạt 48,04% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (56.000 tỷ đồng), đạt 46,47 % so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao (57.900 tỷ đòng); tăng 20,68 % so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng khu vực Hải Phòng thu được 23.486.926 tỷ đồng, đạt 47,45% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (49.500 tỷ đồng), đạt 46,23% so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao (50.800 tỷ đồng), đạt 44,31% chỉ tiêu UBND giao phấn đấu (53.000 tỷ đồng); tăng 20,76% so với cùng kỳ năm 2020.

Hết tháng 5, có 7/9 chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng đạt số thu từ 1.000 tỷ đồng trở lên gồm: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công, Chi cục Hải quan Hải Dương, Chi cục Hải quan Hưng Yên.

2 chi cục còn lại là: Chi cục Hải quan KCX và KCN đạt số thu 842,74 tỷ đồng và Chi cục Hải quan Thái Bình đạt gần 683 tỷ đồng.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-thu-ngan-sach-gan-27000-ty-dong-trong-5-thang-147029.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc