Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Đà Nẵng nhận Bằng khen về thành tích cải cách hành chính

Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Đà NẵngẢnh: HQĐN
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Đà Nẵng. Ảnh: HQĐN

Theo đó, Hải quan Đà Nẵng là một trong 9 cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được khen thưởng.

Trước đó, thực hiện các quy định về việc đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của thành phố Đà Nẵng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã được kiểm tra, đánh giá.

Báo cáo của Sở Nội vụ cho thấy đối với khối cơ quan Trung ương, qua các kỳ kiểm tra, đánh giá cho thấy, thông qua việc đánh giá hàng năm, các cơ quan đều quan tâm, rút kinh nghiệm và có những chỉ đạo cải thiện tốt những hạn chế so với các năm trước, duy trì phát huy các giải pháp tốt đã thực hiện.

Trong đó điểm mạnh của các cơ quan khối Trung ương là công tác chỉ đạo điều hành, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý.

Cục Hải quan Đà Nẵng được đánh giá có nhiều hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ thực hiện quy trình nghiệp vụ được tiếp nhận và triển khai tại đơn vị như: Hệ thống E-Customs (V5); Hệ thống Kế toán thuế (KTTT); Hệ thống GTT02; Hệ thống Mã số HS; Hệ thống quản lý vi phạm; Hệ thống Quản lý rủi ro; Hệ thống E-manifest; Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến; Nộp thuế điện tử 24/7; Phần mềm hỗ trợ ra quyết định; Hệ thống Thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu; Hệ thống quản lý Hải quan tự động (VASSCM); Hệ thống gia công, sản xuất xuất khẩu; Hệ thống hỗ trợ đổi mới quản lý nguồn nhân lực; Hệ thống quản lý điều hành văn bản…source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-da-nang-nhan-bang-khen-ve-thanh-tich-cai-cach-hanh-chinh-147794.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc