Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Đồng Nai xây dựng 4 kịch bản phòng chống dịch Covid 19

Ngành Hải quan tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Kích hoạt mức phòng, chống dịch cao nhất tại các khu công nghiệp
Hải quan Đồng Nai chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với dịch Covid-19
Hải quan Đồng Nai chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với dịch Covid-19

Theo đó, kế hoạch phòng chống dịch tại trụ sở văn phòng cục được thực hiện dựa trên 4 kịch bản như sau:

Kịch bản 1 - chưa có trường hợp nhiễm dịch bệnh: Chuẩn bị sẵn phòng cách ly để ứng phó nhanh ngay sau khi phát hiện có người trong đơn vị nhiễm bệnh hoặc có dấu hiệu, biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh cần phải cách ly ngay. Tuân thủ nghiêm túc yêu cầu 5K; thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan trong phòng, chống dịch Covid-19.

Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm, phối hợp ngay với cơ quan y tế và cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời thông tin kịp thời về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Cục.

Về tổ chức làm việc: hạn chế các cuộc họp, hội nghị, sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết, ưu tiên hình thức trực tuyến và thực hiện giãn cách phù hợp đảm bảo an toàn; tăng cường ứng dụng CNTT, thiết bị điện tử trong xử lý, chỉ đạo, điều hành công việc...

Kịch bản 2 – có người tiếp xúc trực tiếp với F0: Tiến hành cách ly F1 tại phòng cách ly của đơn vị sau đó di chuyển về khu cách ly tập trung theo quy định. Thông báo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của Cục; cơ quan y tế và cơ quan chức năng để nhận phương án xử lý. Thực hiện phong tỏa tạm thời nếu có yêu cầu.

Về tổ chức làm việc: Tạm dừng làm việc trực tiếp trong thời gian thực hiện phong tỏa tạm thời (nếu có), chỉ đạo điều hành, xử lý công việc qua các ứng dụng CNTT. Rà soát, phân loại cán bộ công chức, phân công bố trí làm việc giãn cách...

Kịch bản 3 – Có ca nhiễm F0: Phối hợp cơ quan Y tế địa phương khoanh vùng ổ dịch; giám sát chặt chẽ việc di chuyển, cách ly ca bệnh cũng như các đối tượng F1; F2, F3; thực hiện phong tỏa toàn bộ khu vực làm việc nếu có yêu cầu; tiến hành truy vết và phòng bệnh trên diện rộng.

Ở kịch bản này, đơn vị cũng đảm bảo phương án, biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp dịch bùng phát lan rộng. Thực hiện báo cáo hàng ngày, đột xuất tình hình diễn biến dịch bệnh theo quy định và yêu cầu của lãnh đạo các cấp. Tăng cường vệ sinh, khử khuẩn; cập nhật thông tin, thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh...

Kịch bản 4 - dịch bệnh lây lan tại đơn vị: Thực hiện phong tỏa ngay toàn bộ trụ sở làm việc khối Văn phòng Cục. Công bố tình trạng nguy hiểm. Áp đặt lệnh cấm di chuyển, đi lại. Dừng làm việc; khai báo y tế; tự cách ly ở nhà, chờ phương án xử lý từ cơ quan y tế địa phương. Thực hiện khử khuẩn toàn đơn vị.

Về tổ chức làm việc: tạm dừng làm việc trực tiếp trong thời gian thực hiện phong tỏa tạm thời (nếu có), chỉ đạo điều hành, xử lý công việc qua các ứng dụng CNTT.

Trong trường hợp thực sự cần thiết, cấp bách thì phân loại, bố trí cán bộ công chức không nhiễm; không thuộc đối tượng buộc phải cách ly đi làm việc trở lại. Mặc trang phục bảo hộ chống dịch trong suốt thời gian đến cơ quan làm việc...

Đối với trụ sở các chi cục thông quan trực thuộc cục, bao gồm Đội Kiểm soát Hải quan:

Việc phòng chống dịch được thực hiện theo tuần tự các kịch bản như tại trụ sở cục. Trường hợp buộc phải phong tỏa, cách ly tập trung một đơn vị bất kì, thực hiện kích hoạt ngay "Điểm thông quan dự phòng" đã xây dựng, đảm bảo việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn không bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, đặc biệt chú ý phòng chống lây nhiễm chéo cho công chức, người lao động của cơ trong khi phong tỏa tạm thời, việc đưa người bệnh đi cách ly phải đảm bảo trật tự và thực hiện giãn cách theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan y tế...source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-dong-nai-xay-dung-4-kich-ban-phong-chong-dich-covid-19-146905.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc