Review
Your Ads Here

Published on

Hải quan Thanh Hóa Chủ động tình huống đảm bảo quản lý hải quan khi có trường hợp F0

Hải quan Thanh Hóa Chủ động tình huống đảm bảo quản lý hải quan khi có trường hợp F0
CBCC Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn thực hiện công tác nghiệp vụ. Ảnh: P.Nhân
CBCC Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn thực hiện công tác nghiệp vụ. Ảnh: P.Nhân

Theo Cục Hải quan Thanh Hóa, thời gian qua đơn vị đã kịp thời quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức, người lao động các chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, Cục quán triệt tuyên truyền đến công chức, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19: đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn; đo thân nhiệt của khách đến làm việc tại trụ sở cơ quan, hạn chế tập trung đông người, không đi ra khỏi địa bàn khi không cần thiết, chấp hành nghiêm các quy định của nơi cư trú về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; triển khai mua sắm, trang bị một số dụng cụ phòng chống dịch Covid-19 cho các đơn vị thuộc và trực thuộc.

Đặc biệt là ưu tiên trang bị cho cán bộ công chức trực tiếp thực hiện các công việc có tiếp xúc với hành khách, phương tiện vận tải, hàng hóa, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh tại 3 Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa và cán bộ công chức làm công tác tuần tra, kiểm soát tại các khu vực biên giới.

Hiện nay, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra bình thường tại cửa khẩu hải quan cảng Thanh Hóa và hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn. Riêng tại địa bàn tuyến biên giới đường bộ (cửa khẩu quốc tế Na Mèo và cửa quốc quốc gia Tên Tần, cửa khẩu phụ Khẹo) Chính phủ Lào đóng tất cả các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Việt Nam- Lào nên hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua tuyến biên giới đường bộ của Cục Hải quan Thanh Hóa chỉ thực hiện tại cửa khẩu quốc tế Na Mèo.

Để chủ động phòng chống dịch, Cục Hải quan Thanh Hóa đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan khi có trường hợp F0 tại cấp cục, cấp chi cục.

Cụ thể, trường hợp xuất hiện F0 thông báo ngay đến toàn thể công chức và người lao động của đơn vị về trường hợp F0 của cơ quan và các trường hợp là F1, thực hiện khai báo lịch trình di chuyển, tiếp xúc để làm cơ sở xác định các trường hợp F2, F3 tại trụ sở cơ quan.

Thủ trưởng đơn vị yêu cầu của đơn vị có lịch sử tiếp xúc với CBCC thuộc đơn vị được xác định là F2, F3 thực hiện việc khai báo y tế với cơ sở tế địa phương nơi cư trú, khai báo y tế điện tử theo hướng dẫn của Bộ Y tế để theo dõi; áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống lây nhiễm tại trụ sở cơ quan theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối với trường hợp được xác định là F2, yêu cầu cách ly tại nhà theo quy định. Nếu kết quả xét nghiệm của người tiếp xúc gần (F1) trong thời gian quy định được cơ quan xác nhận là âm tính thì người tiếp xúc với người tiếp xúc gần được kết thúc việc cách ly.

Trong trường hợp phải cách ly tại nhà, CBCC làm việc từ xa, không đến làm việc tại trụ sở cơ quan theo hướng dẫn tại Công văn số 3756/BTC-TCCB ngày 31/3/2020 của Bộ Tài chính về việc triển khai công việc trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19; tự theo dõi sức khỏe bản thân và thông báo tình hình sức khỏe với CBCC làm đầu mối phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị để kịp thời bố trí, sắp xếp CBCC tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và phối hợp, xử lý khi phải thực hiện cách ly theo quy định của chính quyền địa phương nơi cư trú.

Đối với trường hợp là F3, căn cứ nhiệm vụ, công việc được giao và yêu cầu tiến độ công việc, thủ trưởng đơn vị xem xét, cân đối, bố trí số lượng CBCC luân phiên đến làm việc trực tiếp tại cơ quan phù hợp, đảm bảo công việc không bị ngừng trệ hoặc chậm tiến độ và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình; CBCC khi đến làm việc tại trụ sở cơ quan phải đảm bảo tuân thủ và chấp hành nghiêm ngặt thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trong trường hợp nếu trụ sở cục bị cách ly, trừ những trường hợp phải cách ly tại cơ sở cách ly, các trường hợp khác sẽ thực hiện làm việc luân phiên, thủ trưởng đơn vị phân công CBCC trực làm việc cách ly tại cục, các trường hợp khác làm việc từ xa.

Nếu chi cục bị cách ly, thực hiện tương tự như trường hợp trụ sở cục bị cách ly. Các trường hợp tờ khai luồng Vàng, luồng Đỏ kiểm tra hồ sơ (những giấy tờ phải nộp) bằng bản Fax hoặc email... Sau khi hết cách ly nộp bản giấy theo quy định.

Trường hợp kiểm tra thực tế hàng hóa thì chuyển chi cục hải quan cửa khẩu chưa bị cách ly kiểm hóa hộ.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-thanh-hoa-chu-dong-tinh-huong-dam-bao-quan-ly-hai-quan-khi-co-truong-hop-f0-146722.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next