Hải quan TPHCM triển khai 5 nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách

Hải quan TPHCM
Trong điều kiện giãn cách xã hội, Hải quan TPHCM luôn đảm bảo thông quan hàng hóa kịp thời. Ảnh: T.H

Đảm bảo thông suốt hàng hóa XNK

Theo Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Đinh Ngọc Thắng, năm 2021, Cục Hải quan TPHCM được giao chỉ tiêu thu 108.000 tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu là 112.900 tỷ đồng. Cục Hải quan TPHCM xác định đây là trọng trách hết sức khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, các Hiệp định thương mại tự do (FTA) vào giai đoạn cắt giảm mạnh theo lộ trình ký kết, một số Hiệp định FTA mới được ký kết và sẽ có hiệu lực trong năm 2021 với hầu hết các dòng hàng có thuế nhập khẩu giảm xuống 0%.

Vì vậy, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan TPHCM đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động nhằm hoàn thành nhiệm vụ kép: “vừa đảm bảo các yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 vừa duy trì ổn định công tác quản lý nhà nước về hải quan, thúc đẩy, tạo thuận lợi thương mại, phát triển kinh tế - xã hội”.

Cụ thể, ngay trong đầu tháng 1/2021, Cục Hải quan TPHCM đã xây dựng và ban hành 3 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, như: Kế hoạch số 18/KH-HQHCM ngày 5/1/2021 về triển khai đồng bộ các giải pháp thu năm 2021; Kế hoạch số 27/KH-HQHCM về “Cộng đồng Doanh nghiệp và Cục Hải quan TPHCM là đối tác tin cậy, chung tay phục hồi kinh tế năm 2021”; Kế hoạch số 207/KH-HQHCM về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 215/CT-TCHQ ngày 15/1/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Đến tháng 5/2021, đơn vị tiếp tục ban hành Kế hoạch số 1198/KH-HQHCM triển khai đồng bộ các giải pháp thu NSNN năm 2021 và chống thất thu thuế của Ban Chỉ đạo chống thất thu NSNN trên địa bàn TPHCM.

Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, trong 6 tháng đầu năm 2021, đặc biệt là tháng cao điểm thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TPHCM, Cục Hải quan TPHCM luôn đảm bảo dòng chảy thông quan hàng hóa XNK. Đơn vị đã làm thủ tục thông quan hàng hóa XNK với tổng kim ngạch ước đạt 64,4 tỷ USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Đặc biệt kết quả thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan TPHCM đạt khả quan. Tính đến ngày 17/6/2021, số thực nộp là 57.136,2 tỷ đồng; đạt 52,9% dự toán, đạt 50,6% chỉ tiêu phấn đấu; tăng 26,7% (tăng tuyệt đối 12.056,0 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2020. Uớc tính đến hết ngày 30/6/2021 đạt khoảng 62.000 tỷ đồng, bằng 57,4% dự toán pháp lệnh, đạt 54,9% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020.

6 nhiệm vụ trọng tâm, 5 nhóm giải pháp

Theo nhận định của lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM, dự báo công tác thu 6 tháng cuối năm sẽ rất khó khăn do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch. Tuy nhiên, xác định nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, Cục Hải quan TPHCM chủ động triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm giải pháp với các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành kế hoạch.

Theo đó, nhóm tạo thuận lợi thương mại, thực hiện kế hoạch 27/KH-HQHCM đã được ban hành, trong đó duy trì đối thoại thường niên, mở rộng đối tượng các hiệp hội, đối tác tham gia, áp dụng phương thức đối thoại phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Nhóm thu ngân sách nhà nước, thu hồi nợ thuế, xử lý nợ đọng thuế, xóa nợ thuế và chính sách thuế: ngay từ đầu năm các Chi cục xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể nhóm giải pháp này, Phòng Thuế XNK theo dõi và đôn đốc các Chi cục thực hiện để đạt tối thiểu 2 mục tiêu: Không để phát sinh nợ thuế mới trong năm 2021 (đặc biệt đối với các khoản miễn, giảm thuế có điều kiện như hàng NSXXK, gia công cần có biện pháp quản lý chặt chẽ không để phát sinh nợ thuế do chủ DN bỏ trốn hoặc bỏ về nước); Hoàn thiện các hồ sơ đủ điều kiện để đề xuất xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2020/QH14 ngày 26/11/2020 và Luật Quản lý thuế 38/2020/QH14.

Nhóm giá tính thuế, kiện toàn và ổn định đội ngũ CBCC làm công tác giá tính thuế. Tổ chức tham vấn và kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Hải quan nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, thu đúng và thu đủ thuế cho ngân sách; tăng cường rà soát trên hệ thống và các chương trình nghiệp vụ hải quan khác để kịp thời chỉ đạo, xử lý kịp thời các trường hợp có khả năng gian lận trị giá; tăng cường quản lý các nhóm hàng trọng điểm, thuế cao, kim ngạch lớn. Nghiên cứu tình hình đặc thù chung tại từng Chi cục để tham mưu lãnh đạo Cục thay đổi phương thức quản lý theo hướng tạo thuận lợi cho DN nhưng vẫn bảo đảm công tác quản lý.

Nhóm phân loại hàng hóa, thường xuyên rà soát để kiểm tra, chấn chỉnh công tác phân loại xác định mã HS; chấn chỉnh việc áp dụng mức thuế ưu đãi đặc biệt, thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt,… Kịp thời truy thu số thuế chênh lệch do sai phạm nên trên, hạn chế tình trạng sai phạm diễn ra trong thời gian dài mới phát hiện, dẫn đến số thuế truy thu lớn, nợ khó đòi.

Nhóm miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế, tập trung rà soát, kiểm tra các dự án, các trường hợp được hưởng ưu đãi thuế để kịp thời phát hiện các trường hợp gian lận, trục lợi đối với hình thức hoàn trước, kiểm sau.

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Cục Hải quan TPHCM tiếp tục triển khai toàn Cục các ứng dụng các giải pháp làm việc trực tuyến trên nền tảng kết nối mạng, điện toán đám mây và dữ liệu tập trung; triển khai quản lý văn bản và điều hành công việc thông qua Hệ thống HCAS, sử dụng chữ ký số trên các văn bản phát hành; tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng phạm vi đối tượng tham gia Đề án tạo thuận lợi thương mại “Thủ tục hải quan trong hoạt động logistics và chống ùn tắc tại cảng Cát Lái”... nhằm tạo thuận lợi thương mại, nuôi dưỡng nguồn thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước.

6 nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm của Cục Hải quan TPHCM:

- Thứ nhất, xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

- Thứ hai, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch tạo thuận lợi thương mại trước mắt và lâu dài tập trung các giải pháp hỗ trợ DN phục hồi sau đại dịch.

- Thứ ba, triệt để cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan, tập trung ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

- Thứ tư, nâng cao hiệu quả quản lý, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, bảo đảm quyền kinh doanh, quyền cạnh tranh, quyền bình đẳng tiếp cận các nguồn lực cũng như đảm bảo cơ hội kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.

- Thứ năm, duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thi hành công vụ.

- Thứ sáu, triển khai hiệu quả Chỉ thị 215/CT-TCHQ của Tổng Cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm2021.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-tphcm-trien-khai-5-nhom-giai-phap-thuc-hien-nhiem-vu-thu-ngan-sach-148007.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF