Chuyển đến nội dung chính

Lạng Sơn chủ động phân luồng điều tiết phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua, đơn vị đã có nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện về việc tạo điều kiện thuận lợi trong XNK hàng hóa, tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh ở các thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao.

Theo đó, ngày 12/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1161/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện hỗ trợ công tác quản lý, điều hành hoạt động XNK hàng hoá tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Tổ công tác liên ngành).

Phương tiện vận chuyển hàng hóa XNK ra vào cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: H.Nụ
Phương tiện vận chuyển hàng hóa XNK ra vào cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: H.Nụ

Do đó, trước đề nghị của các DN về tình hình vận tải hàng quá cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, các thành viên Tổ công tác liên ngành chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt là tổ chức điều tiết, phân luồng, sắp xếp các phương tiện chở hàng hóa XK và các phương tiện từ trong nội địa lên cửa khẩu nhận hàng hóa NK đảm bảo phù hợp, linh hoạt theo từng thời điểm của lưu lượng phương tiện hằng ngày, giữa các khu vực lân cận ngoài các bến bãi (như khu vực bãi Nà Tâm, đường tránh Pá Phiêng - Ma Mèo,...), tiết giảm tối đa chi phí cho người dân, DN và đảm bảo thuận tiện phương án giao thông đối với khu vực cửa khẩu.

Trong đó, phương án bố trí, sắp xếp phương tiện chở hàng hóa XK vào tập trung tại bãi xe của Công ty CP sản xuất và XNK Đạt Phát để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi lượng xe chở hàng hóa XK đang tăng cao. Bên cạnh đó, để đảm bảo thuận lợi cho, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan làm tốt công tác tuyên truyền để các lái xe, DN biết và phối hợp thực hiện, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giữa các DN XNK hàng hoá.source https://haiquanonline.com.vn/lang-son-chu-dong-phan-luong-dieu-tiet-phuong-tien-xuat-nhap-khau-hang-hoa-148185.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc