Chuyển đến nội dung chính

Ngành Hải quan chỉ đạo nhiều giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu kép

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước, Cục HQ Bình Dương. Ảnh Thu Dịu,
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước, Cục HQ Bình Dương. Ảnh: Thu Dịu

Riêng đợt bùng dịch thứ 4 (từ tháng 4 đến nay), Tổng cục Hải quan đã kịp thời có một loạt văn bản chỉ đạo và hướng dẫn toàn ngành thực hiện các giải pháp ứng phó như: hướng dẫn giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa; chỉ đạo tạo thuận lợi xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế chống dịch Covid-19; chỉ đạo tạo thuận lợi nhập khẩu lô hàng vắc xin của đại sứ quán Nga; tiếp tục thực hiện các quy định miễn thuế nhập khẩu cho các hàng hóa phục vụ cho công tác phòng chống dịch...

Tổng cục Hải quan cũng báo cáo bộ, trình Chính phủ áp dụng chính sách thuế ưu đãi đối với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại, quà tặng hàng hóa phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 (như Công ty TNHH Văn Lang nhập khẩu 2.000 máy thở, Công ty Hansae Hàn Quốc 170.600 áo choàng y tế (vải kháng khuẩn) tặng Chính phủ, Bộ Y tế…).

Các đơn vị hải quan tăng cường tạo điều kiện và thực hiện thông quan nhanh hàng hóa xuất khẩu là nông sản đến thời điểm thu hoạch chính vụ nói riêng và nông sản nói chung qua cửa khẩu biên giới.

Hướng dẫn bố trí biệt phái công chức đến các đơn vị đang gặp khó khăn về nhân sự làm việc để hỗ trợ trong đợt dịch Covid-19.

Ngoài ra, qua các cuộc họp lãnh đạo Tổng cục chỉ tạo trực tiếp các đơn vị triển khai các hoạt động đảm bảo thông suốt hệ thống công nghệ thông tin; tăng cường quản lý đối với hàng hóa XNK giao dịch thương mại điện tử; tăng cường thu thập, phân tích thông tin hàng hóa tăng giảm đột biến về kim ngạch xuất nhập khẩu; đẩy mạnh chất lượng trong công tác phân tích kiểm định; tăng cường kiểm tra kiểm soát 3 cấp.

Các hoạt động nhằm chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép qua biên giới, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp; củng cố hồ sơ tài liệu trước khi thực hiện các cuộc kiểm tra sau thông quan; nâng cao vai trò của người đứng đầu; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid, tiêm vắc-xin và roát soát tham mưu, phối hợp với các bộ ngành về những vướng mắc trong chính sách mặt hàng… cũng được đẩy mạnh.

Chính vì vậy, tuy dịch bệnh có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp nhưng với những biện pháp, giải pháp tạo thuận lợi thương mại, trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021, toàn ngành hải quan vẫn đạt được kết quả cao hơn so cùng kỳ năm trước.

Về số thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2021 đạt 158.693 tỷ đồng, bằng 50,38% dự toán được giao, bằng 47,94% chỉ tiêu phấn đấu được giao, tăng 27,65% (tương đương 34.375 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước (124.318 tỷ đồng). Thuế nhập khẩu đã miễn đối với các mặt hàng khẩu trang y tế, nguyên liệu để sản xuất khẩu trang, nước rửa tay sát trùng để phục vụ việc phòng chống dịch là 6,2514 tỷ đồng.

Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN đến ngày 15/5/2021, có 226 thủ tục hành chính của 13 bộ, Ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với xấp xỉ 3,83 triệu hồ sơ của gần 46,9 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN thông qua Cơ chế một cửa ASEAN, đến ngày 15/5/2021 tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 347.863 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 784.073 C/O.

Về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra sau thông quan, thanh tra cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ).source https://haiquanonline.com.vn/nganh-hai-quan-chi-dao-nhieu-giai-phap-cu-the-thuc-hien-muc-tieu-kep-147503.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc