Chuyển đến nội dung chính

Đối thoại chính sách Những thay đổi cơ bản về thủ tục quản lý đối với xe ô tô xe gắn máy của đối tượng ngoại giao

Để làm rõ hơn những thay đổi xung quanh quản lý xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, Bản tin Chuyển động Hải quan đã phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Quế - Trưởng phòng Giám quản 3 (Cục Giám sát quản lý về hải quan- Tổng cục Hải quan).source https://haiquanonline.com.vn/doi-thoai-chinh-sach-nhung-thay-doi-co-ban-ve-thu-tuc-quan-ly-doi-voi-xe-o-to-xe-gan-may-cua-doi-tuong-ngoai-giao-147844.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc