Review
Your Ads Here

Published on

Đối thoại chính sách Những thay đổi cơ bản về thủ tục quản lý đối với xe ô tô xe gắn máy của đối tượng ngoại giao

Đối thoại chính sách Những thay đổi cơ bản về thủ tục quản lý đối với xe ô tô xe gắn máy của đối tượng ngoại giao

Để làm rõ hơn những thay đổi xung quanh quản lý xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, Bản tin Chuyển động Hải quan đã phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Quế - Trưởng phòng Giám quản 3 (Cục Giám sát quản lý về hải quan- Tổng cục Hải quan).source https://haiquanonline.com.vn/doi-thoai-chinh-sach-nhung-thay-doi-co-ban-ve-thu-tuc-quan-ly-doi-voi-xe-o-to-xe-gan-may-cua-doi-tuong-ngoai-giao-147844.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next