Chuyển đến nội dung chính

Tạm dừng hoạt động hai địa điểm kiểm tra hàng hóa tại Quảng Ninh

Hải quan Quảng Ninh thu hơn 2,2 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Tạm dừng hoạt động 9 đại lý thủ tục hải quan tại Quảng Ninh
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) kiểm tra, giám sát hàng háo XNK.
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan quyết định tạm dừng hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới của Công ty cổ phần hợp tác thương mại ASEAN, địa chỉ thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, tạm dừng hoạt động địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu ở biên giới của Công ty TNHH Quang Phát, địa chỉ tại thành phố Móng Cái.

Quyết định của Tổng cục Hải quan có hiệu lực từ ngày ký (23/6/2021).

Theo các quyết định của Tổng cục Hải quan, sau 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực, Công ty TNHH Quang Phát và Công ty cổ phần hợp tác thương mại ASEAN không có văn bản đề nghị đưa địa điểm hoạt động trở lại, Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra, báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động.

Trước đó, Cục Hải quan Quảng Ninh nhận được công văn đề nghị tạm dừng hoạt động địa điểm của các công ty trên; trên cơ sở đó, Hải quan Quảng Ninh đã kiểm tra, lập biên bản xác nhận lượng hàng tồn tại địa điểm kiểm tra và đề xuất Tổng cục Hải quan ban hành quyết định tạm dừng hoạt động địa điểm kiểm tra.source https://haiquanonline.com.vn/tam-dung-hoat-dong-hai-dia-diem-kiem-tra-hang-hoa-tai-quang-ninh-147792.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử