Chuyển đến nội dung chính

Thực hiện chuyển tiền ủng hộ vào 2 tài khoản của Quỹ Vắc xin phòng Covid 19

Thực hiện chuyển tiền ủng hộ vào 2 tài khoản của Quỹ Vắc xin phòng Covid-19
Quỹ vắc xin đã tiếp nhận hơn 3.000 tỷ tiền đóng góp. Ảnh: ST

Theo đó, để kịp thời chuyển tiền ủng hộ của các đơn vị vào Quỹ Vắc xin phòng Covid-19, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước theo số tài khoản 3761.0.9098866.91999 hoặc số tài khoản 21110009116868 mang tên Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, sau khi chuyển tiền ủng hộ của đơn vị vào Quỹ Vắc xin phòng Covid-19, các cục hải quan tỉnh, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh, thành phố (thuộc địa bàn hoạt động của đơn vị) trong tháng 6/2021.

Trước đó, trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, Tổng cục Hải quan kêu gọi toàn thể CBCC, viên chức trong toàn Ngành đóng góp, ủng hỗ ít nhất 1 ngày lương vào Quỹ Vắc xin phòng Covid-19. Qua đó đóng góp thêm nguồn kinh phí để chung tay cùng Đảng, Nhà nước thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giúp cả nước sớm chiến thắng dịch bệnh.

Tổng cục Hải quan mong muốn từng đơn vị lan tỏa tinh thần của lời kêu gọi đến toàn thể CBCC, viên chức, đoàn viên công đoàn của đơn vị và tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19.source https://haiquanonline.com.vn/thuc-hien-chuyen-tien-ung-ho-vao-2-tai-khoan-cua-quy-vac-xin-phong-covid-19-146800.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc