Chuyển đến nội dung chính

Tổng cục Hải quan kêu gọi CBCC đóng góp ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid 19

Tổng cục Hải quan kêu gọi CBCC đóng góp, ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan kêu gọi và để nghị toàn thể CBCC, viên chức trong toàn Ngành tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, đóng góp ít nhất 1 ngày lương để ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19.

Qua đó đóng góp thêm nguồn kinh phí để chung tay cùng Đảng, Nhà nước thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giúp cả nước sớm chiến thắng dịch bệnh.

Theo đó, Văn phòng Tổng cục sẽ là đầu mối tổng hợp chung số tiền quyên góp của các đơn vị tại cơ quan Tổng cục chuyển Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 tại Kho bạc Nhà nước.

Các cục hải quan tỉnh, liên tỉnh thành phố thực hiện quyên góp chuyển tới cơ quan đầu mối tiếp nhận Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 tại địa bàn.

Tổng cục Hải quan mong muốn từng đơn vị lan tỏa tinh thần của lời kêu gọi đến toàn thể CBCC, viên chức, đoàn viên công đoàn của đơn vị và tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19.source https://haiquanonline.com.vn/tong-cuc-hai-quan-keu-goi-cbcc-dong-gop-ung-ho-quy-vac-xin-phong-covid-19-146653.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc