Review
Your Ads Here

Published on

Tổng cục Hải quan kêu gọi CBCC đóng góp ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid 19

Tổng cục Hải quan kêu gọi CBCC đóng góp ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid 19
Tổng cục Hải quan kêu gọi CBCC đóng góp, ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan kêu gọi và để nghị toàn thể CBCC, viên chức trong toàn Ngành tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, đóng góp ít nhất 1 ngày lương để ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19.

Qua đó đóng góp thêm nguồn kinh phí để chung tay cùng Đảng, Nhà nước thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giúp cả nước sớm chiến thắng dịch bệnh.

Theo đó, Văn phòng Tổng cục sẽ là đầu mối tổng hợp chung số tiền quyên góp của các đơn vị tại cơ quan Tổng cục chuyển Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 tại Kho bạc Nhà nước.

Các cục hải quan tỉnh, liên tỉnh thành phố thực hiện quyên góp chuyển tới cơ quan đầu mối tiếp nhận Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 tại địa bàn.

Tổng cục Hải quan mong muốn từng đơn vị lan tỏa tinh thần của lời kêu gọi đến toàn thể CBCC, viên chức, đoàn viên công đoàn của đơn vị và tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19.source https://haiquanonline.com.vn/tong-cuc-hai-quan-keu-goi-cbcc-dong-gop-ung-ho-quy-vac-xin-phong-covid-19-146653.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next