Chuyển đến nội dung chính

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn Đảm bảo yêu cầu tạo thuận lợi đi đôi với quản lý thực chất

Ngày 28 6 2021 Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm phương hướng giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Tổng cục Hải quan Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Tổng cục trưởng và đại diện cán bộ lãnh đạo tại điểm cầu ở 35 cục hải quan Ảnh Quang Hùng
Tổng cục trưởng phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Quang Hùng

Kết luận Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn yêu cầu toàn Ngành thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai. Đồng thời, từ nay đến cuối năm, toàn Ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước tiên, về công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, Tổng cục trưởng yêu cầu toàn Ngành tiếp tục phát huy kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm. Cùng với đó, các vụ, cục và các cục hải quan địa phương cần tập trung nguồn lực tổ chức phân tích, đánh giá tác động sát với tình hình thực tế, phù hợp với mô hình hải quan số, hải quan thông minh và chỉ đạo về cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Tài chính.

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự thảo văn bản do Tổng cục Hải quan chủ trì xây dựng trình các cơ quan cơ thẩm quyền, Tổng cục Hải quan tiếp tục thực hiện quy trình xây dựng dự thảo, tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, doanh nghiệp. Còn lại, cần tập trung thực hiện xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm theo quan điểm cải cách, tạo thuận lợi của Chính phủ, của Bộ Tài chính.

“Trọng tâm là xây dựng hệ thống các văn bản phải có sự kết nối, không tách rời với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, mô hình hải quan số, hải quan thông minh… Như Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu là bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính của cả quốc gia, vì sự minh bạch hóa, cụ thể hóa và mang lại lợi ích rất to lớn nếu đi vào thực hiện đúng như dự thảo Nghị định và Đề án Kiểm tra chuyên ngành. Bởi, thay vì kiểm tra theo từng tờ khai kiểm tra chuyên ngành, từng lô hàng như hiện nay sẽ thực hiện một mặt hàng chỉ kiểm tra một lần. Và vấn đề chính là đi vào quản lý thực chất chứ không quản lý theo hồ sơ… Tránh trường hợp một mặt hàng do cùng một nhà máy sản xuất, một quy cách đóng gói… nhưng mỗi tổ chức giám định lại cho một kết quả khác nhau”- Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

Về xây dựng mô hình hải quan số, hải quan thông minh và tái thiết kế tổng thể hệ thống CNTT, Tổng cục trưởng yêu cầu cần khẩn trương quán triệt, phố biển đến toàn bộ cán bộ công chức trong Ngành nắm bắt và chủ động thực hiện khi Ngành triển khai thí điểm (dự kiến cuối năm 2021).

Đối với công tác chống buôn lậu, Tổng cục trưởng yêu cầu nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, sự sát sao trong chỉ đạo, điều hành của các cục trưởng, chi cục trưởng, đội trưởng. “Đã phân cấp, phân quyền phải gắn với thực hiện nhiệm vụ, với quản lý cán bộ công chức, gắn với trách nhiệm, hiệu quả công việc phòng chống tiêu cực…”- Tổng cục trưởng nhấn mạnh. Đây cũng là những nội dung liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng lực lượng; đào tạo, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ…

Ngoài ra, toàn Ngành cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tạo thuận lợi thương mại và chống thất thu ngân sách…source https://haiquanonline.com.vn/tong-cuc-truong-nguyen-van-can-dam-bao-yeu-cau-tao-thuan-loi-di-doi-voi-quan-ly-thuc-chat-148053.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc