Chuyển đến nội dung chính

Trao đổi gần 103 700 C O mẫu D điện tử với 9 nước

Phải phản hồi nếu tra cứu trên hệ thống không thấy C/O mẫu D điện tử
Hướng dẫn thủ tục từ chối C/O mẫu D
Trao đổi gần 103.700 C/O mẫu D điện tử với 9 nước
Bộ Công Thương đang phối hợp với Tổng cục Hải quan tiếp tục kết nối 3 thủ tục hành chính lên Cổng thông tin một cửa quốc gia trong năm 2021.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Công Thương hiện đã kết nối 17 nhóm dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) với Cơ chế một cửa quốc gia (VNSW). Tổng số hồ sơ thực hiện trên VNSW trong 6 tháng đầu năm 2021 là 142.700 hồ sơ.

Riêng đối với thủ tục cấp C/O mẫu D, Bộ Công Thương đã phối hợp với Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) kết nối thành công với trao đổi C/O mẫu D điện tử với 9 nước bao gồm: Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Bruinei, Campuchia, Lào, Myanmar, Philippines.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng số hồ sơ điện tử đã trao đổi với các nước là 103.664 hồ sơ.

“Đây là chứng từ điện tử đầu tiên của Việt Nam được gửi ra nước ngoài, tạo tiền đề, đòn bẩy để Việt Nam tiếp tục trao đổi, xử lý trực tuyến các chứng từ thương mại khác dưới dạng điện tử khác với các nước, khối, cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên”, đại diện Bộ Công Thương cho hay.

Năm 2021, Bộ Công Thương tiếp tục trao đổi, xử lý trực tuyến các chứng từ thương mại khác dưới dạng điện tử khác với các nước, khối, cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đang phối hợp với Tổng cục Hải quan tiếp tục kết nối 3 thủ tục hành chính lên Cổng thông tin một cửa quốc gia trong năm 2021 bao gồm: Khai báo nhập khẩu đối với hàng hóa bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại; miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại và Cấp mã số nhà sản xuất (MID) hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ.source https://haiquanonline.com.vn/trao-doi-gan-103700-co-mau-d-dien-tu-voi-9-nuoc-148165.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc