Chuyển đến nội dung chính

Trường hợp hệ thống bị lỗi cơ quan Hải quan tiếp nhận C O bản giấy

Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan thông báo sự cố về Cổng thông tin một cửa ASEAN của Thái Lan từ ngày 31/5/2021 dẫn đến không truyền nhận được C/O mẫu D điện tử.

Hải quan Thái Lan sẽ có thông báo sau khi việc kết nối, trao đổi thông tin với các nước ASEAN được thông suốt.

Để kịp thời xử lý khi làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan hướng dẫn trường hợp hệ thống bị lỗi, cục hải quan các tỉnh, thành phố tiếp nhận bản giấy được cấp đúng quy định Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN để xem xét xử lý theo thẩm quyền.source https://haiquanonline.com.vn/truong-hop-he-thong-bi-loi-co-quan-hai-quan-tiep-nhan-co-ban-giay-147778.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc