Review
Your Ads Here

Published on

Trường hợp hệ thống bị lỗi cơ quan Hải quan tiếp nhận C O bản giấy

Trường hợp hệ thống bị lỗi cơ quan Hải quan tiếp nhận C O bản giấy

Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan thông báo sự cố về Cổng thông tin một cửa ASEAN của Thái Lan từ ngày 31/5/2021 dẫn đến không truyền nhận được C/O mẫu D điện tử.

Hải quan Thái Lan sẽ có thông báo sau khi việc kết nối, trao đổi thông tin với các nước ASEAN được thông suốt.

Để kịp thời xử lý khi làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan hướng dẫn trường hợp hệ thống bị lỗi, cục hải quan các tỉnh, thành phố tiếp nhận bản giấy được cấp đúng quy định Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN để xem xét xử lý theo thẩm quyền.source https://haiquanonline.com.vn/truong-hop-he-thong-bi-loi-co-quan-hai-quan-tiep-nhan-co-ban-giay-147778.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next