3595/TCHQ-TXNK ngày 16/07/2021: Thuế GTGT nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) nhập khẩu

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF