Review
Your Ads Here

Published on

6 nhóm cán bộ công chức làm việc với chuyên gia quốc tế về xây dựng Hải quan thông minh

6 nhóm cán bộ công chức làm việc với chuyên gia quốc tế về xây dựng Hải quan thông minh
6 nhóm cán bộ công chức làm việc với chuyên gia quốc tế về xây dựng Hải quan thông minh
Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành chủ trì Hội thảo trực tuyến về mô hình Hải quan thông minh với Hải quan Nhật Bản, tại điểm cầu trụ sở Tổng cục Hải quan Việt Nam ngày 14/5/2021. Ảnh: T.Bình.

Đáng chú ý, Tổng cục Hải quan quyết định lập 6 nhóm cán bộ công chức (CBCC) làm việc với các chuyên gia nước ngoài thuộc dự án TFP liên quan đến các nội dung về xây dựng hệ thống Hải quan thông minh.

Cụ thể, nhóm 1 về quy trình nghiệp vụ thông quan, bao gồm các yêu cầu về hồ sơ, chứng từ, kiểm tra xác định trị giá, mã số HS, xuất xứ, sở hữu trí tuệ, giải phóng hàng, thông quan hàng hoá. Các đơn vị tham gia trong nhóm 1 gồm: Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Thuế Xuất nhập khẩu và Cục Quản lý rủi ro.

Nhóm 2 về gia công trong nước và tại nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất, sản xuất xuất khẩu. Các đơn vị tham gia trong nhóm 2: Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục Thuế Xuất nhập khẩu

Nhóm 3 về quy trình giám sát đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra và lưu giữ tại cửa khẩu cảng biển, hàng không. Các đơn vị tham gia trong nhóm 3: Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục Điều tra chống buôn lậu.

Nhóm 4 về quy trình vận chuyển hàng hoá chịu sự giám sát hải quan. Các đơn vị tham gia trong nhóm 4: Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục Điều tra chống buôn lậu.

Nhóm 5 về quy trình quản lý rủi ro trong toàn bộ các bài toán nghiệp vụ. Đơn vị tham gia nhóm này là Cục Quản lý rủi ro.

Nhóm 6 về kiểm tra sau thông quan và doanh nghiệp ưu tiên. Đơn vị tham gia nhóm này là Cục Kiểm tra sau thông quan.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan còn phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị (đơn vị cung cấp tài liệu, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp) trong xây dựng các bài toán nghiệp vụ (9 nhóm) phục vụ xây dựng hệ thống Hải quan thông minh.

Về bố trí CBCC tham gia rà soát, hoàn thiện yêu cầu nghiệp vụ, lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Quản lý rủi ro, Cục CNTT và Thống kê hải quan, Cục Kiểm định hải quan, Vụ Thanh tra- Kiểm tra, Vụ Pháp chế, Ban Cải cách hiện đại hóa cử 1 lãnh đạo vụ, cục và công chức tham các nhóm rà soát có liên quan, riêng Ban Cải cách hiện đại hóa cử CBCC tham gia tất cả các nhóm.

Đối với các đơn vị được giao chủ trì rà soát, hoàn thiện các yêu cầu bài toán nghiệp vụ, cử 1 lãnh đạo cục phụ trách chung và các cán bộ chuyên trách tham gia các nhóm rà soát hoàn thiện các yêu cầu bài toán nghiệp vụ được phân công theo từng bài toán, lĩnh vực…source https://haiquanonline.com.vn/6-nhom-can-bo-cong-chuc-lam-viec-voi-chuyen-gia-quoc-te-ve-xay-dung-hai-quan-thong-minh-149287.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next