Chuyển đến nội dung chính

960 doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua Hải quan Bắc Giang

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang.

Hàng hóa nhập khẩu qua địa bàn chủ yếu là nguyên phụ liệu cho sản xuất xuất khẩu, gia công hàng xuất khẩu (nguyên phụ liệu may mặc, sản xuất linh kiện điện tử, nguyên liệu sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời...); máy móc thiết bị nhập khẩu đầu tư cho các dự án trên địa bàn; hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm sản xuất, gia công từ nguyên phụ liệu nhập khẩu như dệt may, điện tử, tấm pin năng lượng mặt trời…

Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hiện có khoảng 60-70% số doanh nghiệp tại các khu công nghiệp hoạt động trở lại.

Để đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ tại chi cục diễn ra bình thường, chi cục quán triệt tới cán bộ, công chức thực hiện nghiêm “5K” theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đồng thời, Chi cục cũng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang.source https://haiquanonline.com.vn/960-doanh-nghiep-xuat-nhap-khau-qua-hai-quan-bac-giang-148673.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc