Review
Your Ads Here

Published on

Bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc Tiết kiệm 23 tỷ đồng gần 500 nghìn giờ công

Bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc Tiết kiệm 23 tỷ đồng gần 500 nghìn giờ công
3151-img-8532
Ô tô nhập khẩu về khu vực cảng Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Cắt giảm thủ tục doanh nghiệp tiết kiệm hơn 23 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, thực hiện Nghị quyết 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 tại Phiên họp thường kỳ tháng tháng 10/2020 của Chính phủ giao các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện việc kết nổi, chia sẻ dữ liệu nguồn gốc xe nhập khẩu làm căn cứ thay thế tờ khai nguồn gốc và cấp đăng ký, biển số xe trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Chính phủ thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Tổng cục Hải quan với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Cục Xe – Máy (Bộ Quốc phòng) thông qua trục liên thông văn bản của Chính phủ, sử dụng thông tin, dữ liệu điện tử phương tiện giao thông nhập khẩu để thay thế cho tờ khai nguồn gốc bản giấy.

Ngày 30/11/2020, Bộ Tài chính ban hành công văn số 14650/BTC-TCHQ hướng dẫn việc khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu để thay thế cho tờ khai nguồn gốc bản giấy.

Từ ngày 1/12/2020, cơ quan Hải quan không thực hiện thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc đối tượng đăng ký theo quy định tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an.

Từ ngày 1/7/2021, cơ quan Hải quan không thực hiện thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với xe cơ giới sử dụng vào mục đích quốc phòng theo quy định tại Thông tư số 102/2016/TT-BQP ngày 29/6/2016 của Bộ Quốc phòng.

Sau hơn 6 tháng triển khai (số liệu từ ngày 1/12/2020 đến ngày 20/6/2021), số lượng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc đối tượng đăng ký theo quy định tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an đã được cơ quan Hải quan thông quan, không phải cấp tờ khai nguồn gốc là 231.461 chiếc.

Báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết việc bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đã mang lại lợi ích rất lớn cho Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều giấy tờ và thủ tục hành chính được cắt giảm (từ việc chuẩn bị hồ sơ để mua tờ khai nguồn gốc; gửi hồ sơ đến cục hải quan nơi đăng ký tờ khai; nộp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp cho chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai; chuẩn bị hồ sơ đề nghị xác nhận tờ khai nguồn gốc; nộp hồ sơ xin xác nhận tờ khai nguồn gốc cho cơ quan Hải quan; nhận tờ khai nguồn gốc đã được cơ quan Hải quan xác nhận.

Theo tính toán sơ bộ dựa trên khảo sát từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất ô tô, xe máy và báo của cục hải quan tỉnh, thành phố, việc bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc, với 231.461 chiếc xe nhập khẩu, doanh nghiệp đã tiết kiệm được trên 23 tỷ đồng (gồm chi phí mua tờ khai nguồn gốc, đi lại, chuẩn bị hồ sơ hải quan), giảm bớt được thời gian, nhân lực thực hiện thủ tục hành chính; phía cơ quan Hải quan đã tiết kiệm được gần 500.000 giờ công, giảm bớt được nhiều thời gian, nhân lực thực hiện thủ tục cấp tờ khai nguồn gốc.

Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc

Theo Bộ Tài chính trong giai đoạn đầu triển khai, một vài điểm đăng ký phương tiện của Cục Cảnh sát giao thông chưa nhận được đầy đủ dữ liệu điện tử của phương tiện. Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) và Cục Cảnh sát giao thông kịp thời xử lý, khắc phục. Đến nay, hệ thống chia sẻ, kết nối dữ liệu giữa các cơ quan đã vận hành ổn định, thông suốt.

Bên cạnh đó, trong quá trình làm thủ tục hải quan, còn có một số trường hợp người nhập khẩu khai không đúng, không đầy đủ thông tin phương tiện dẫn đến hệ thống cơ sở dữ liệu phương tiện của cơ quan Hải quan không tổng hợp được dữ liệu để chia sẻ cho cơ quan đăng ký phương tiện.

Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã thường xuyên rà soát các tờ khai nhập khẩu phương tiện khai không đúng hướng dẫn, kịp thời chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người nhập khẩu khai sửa đổi, bổ sung, đồng thời, cung cấp chức năng cho phép người khai tự kiểm tra, phát hiện sai sót trong quá trình khai báo thông tin phương tiện để phối hợp với chi cục hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Ngoài ra, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) cũng thiết lập đường dây nóng và thư điện tử để kịp thời hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục đăng ký phương tiện. Đến nay, việc triển khai thực hiện không gặp khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả việc bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Hải quan phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Cục Xe-Máy (Bộ Quốc phòng) thường xuyên kiểm tra, rà soát thông tin các lô hàng phương tiện đã được thông quan để kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo thông tin được kết nối thông suốt.

Đồng thời Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Quốc phòng sửa đổi quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 102/2016/TT-BQP ngày 29/6/2016 của Bộ Quốc phòng quy định đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng theo hướng sử dụng dữ liệu điện tử phương tiện nhập khẩu thay thế cho tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu.source https://haiquanonline.com.vn/bai-bo-thu-tuc-xac-nhan-to-khai-nguon-goc-tiet-kiem-23-ty-dong-gan-500-nghin-gio-cong-149290.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next