Chuyển đến nội dung chính

Cấp mã cảng cho Bến cảng tổng hợp Long Sơn Thanh Hóa

CBCC Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn thực hiện công tác nghiệp vụ. Ảnh: P.Nhân
CBCC Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: P. Nhân

Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Thanh Hóa phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tại tỉnh Thanh Hóa thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và giám sát hàng hóa.

Trước đó, Cục Hải quan Thanh Hóa đã có công văn đề nghị Tổng cục Hải quan cấp mã cảng cho Bến cảng tổng hợp Long Sơn thuộc Khu bến tổng hợp 1 – Cảng biển Nam Nghi Sơn để làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Bến cảng tổng hợp Long Sơn nằm trong quy hoạch tổng thể cảng biển Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt. Bến cảng có diện tích 27,1 ha; địa chỉ Khu bến tổng hợp 1 – Cảng biển Nam Nghi Sơn, Thanh Hóa thuộc địa bàn hoạt động của Cục Hải quan Thanh Hóa.

Cầu cảng số 7 – Bến cảng tổng hợp Long Sơn được Cục Hàng hải Việt nam cho phép khai thác theo văn bản số 1538/CHHVN-KCHTHH ngày 27/4/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam.source https://haiquanonline.com.vn/cap-ma-cang-cho-ben-cang-tong-hop-long-son-thanh-hoa-148687.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc