Chuyển đến nội dung chính

Công nhận địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Chân Mây

Công nhận địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Chân Mây

Địa điểm này có tổng diện tích 102.060 m2, trong đó gồm: diện tích nhà kho; diện tích bãi; diện tích văn phòng làm việc của hải quan; diện tích văn phòng điều hành và công trình phụ trợ khác.

Theo Quyết định của Tổng cục Hải quan, mã địa điểm là: 33CFC06; mã kết nối hệ thống VASSCM: VNV16; tên rút gọn trên hệ thống: CANG HAO HUNG HUE.

Địa điểm đủ điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hang hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại bến số 3-cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây quản lý.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-dia-diem-tap-ket-hang-hoa-xuat-nhap-khau-tai-cang-chan-may-149204.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc