Chuyển đến nội dung chính

Công nhận mới hai đại lý hải quan tại Quảng Ninh và Hải Phòng

Cụ thể, Công ty TNHH Vạn Đăng MC, địa chỉ tại Quảng Ninh và Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Giao nhận Hàng hóa F.D. tại Hải Phòng có đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan, hai công ty trên có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-moi-hai-dai-ly-hai-quan-tai-quang-ninh-va-hai-phong-148794.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc