Công nhận mới hai đại lý thủ tục hải quan tại TP Hồ Chí Minh

Hai doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan gồm: Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu và Công ty TNHH NTL Group.

Theo các quyết định của Tổng cục Hải quan, hai công ty trên có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan đã có các rà soát tổng thể hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. Tổng cục Hải quan đã có các quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và thu hồi mã số nhân viên đối với nhiều đại lý cũng như nhân viên đại lý không đáp ứng điều kiện theo quy định.source https://haiquanonline.com.vn/cong-nhan-moi-hai-dai-ly-thu-tuc-hai-quan-tai-tp-ho-chi-minh-148398.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF