Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Hà Nội bố trí cán bộ đảm bảo không ách tắc công việc

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội.

Nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo công tác nghiệp vụ, Cục Hải quan Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp kịp thời.

Trong đó đơn vị đã phổ biến quán triệt đến toàn bộ công chức và người lao động thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 17/CT-UBND nêu trên về việc thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Nêu cao vai trò người đúng đầu và chịu trách nhiệm về việc công chức và người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch. Thực hiện nghiêm văn bản 3635/TCHQ-VP ngày 19/7/2021 của Tổng cục Hải quan về việc đảm bảo quản lý hải quan trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, Cục Hải quan Hà Nội đã thực hiện nghiêm việc chia ca làm việc từ xa, luân phiên làm việc. Đối với các đơn vị thuộc Cục gồm Văn phòng, Phòng Giám sát quản lý, Phòng Thuế xuất nhập khẩu, Phòng Quản lý rủi ro, Đội Kiểm soát Hải quan và Đội Kiểm soát phòng chống ma túy thực hiện chia ca làm việc từ xa, luân phiên làm việc đảm bảo công việc và không quá 50% làm việc tại cơ quan. Các đơn vị còn lại cử một người trực tại cơ quan giải quyết công việc.

Đối với các chi cục hải quan thực hiện chia ca làm việc từ xa, luân phiên làm việc đảm bảo không ách tắc công việc và không quá 50% làm việc tại cơ quan. Thủ trưởng các đơn vị ký xác nhận lịch trực của đơn vị.

Cục đã hướng dẫn các đơn vị triển khai ứng dụng công nghệ thông tin về làm việc từ xa và họp trực tuyến thông qua phần mềm. Đồng thời niêm yết công khai danh sách và số điện thoại đường dây nóng trực ban và trực phòng chống dịch 24/24/7 trên Website Cục Hải quan Hà Nội.

Bên cạnh đó, do chính quyền địa phương nơi các chi cục hải quan ngoài thành phố Hà Nội như: Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phó Thọ và Yên Bái siết chặt công tác phòng chống dịch, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ người đi về từ thành phố Hà Nội bằng các hình thức như yêu cầu phải xét nghiệm bằng hình thức PCR có giá trị trong 3 ngày dẫn tới tốn kém kinh phí và hơn nữa lại là địa điểm xét nghiệm đông người dẫn tới không đảm bảo trong phòng chống dịch.

Trước tình hình đó, Cục Hải quan Hà Nội đã bố trí hai phòng làm việc tại trụ sở cơ quan Cục dành cho bộ phận nghiệp vụ của các chi cục hải quan ngoài thành phố Hà Nội thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu từ xa đảm bảo không ách tắc công việc.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-ha-noi-bo-tri-can-bo-dam-bao-khong-ach-tac-cong-viec-149947.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc