Hải quan Hà Nội một tháng giải quyết thủ tục hơn 121 000 tờ khai

4320-img-0288
Hoạt động luân chuyển hàng hóa tại kho hàng không Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Tính chung từ đầu năm, số tờ khai đơn vị giải quyết là hơn 735.000 tờ khai, tăng 19,1%.

Cùng với lượng tờ khai tăng, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cục Hải quan Hà Nội cũng có sự tăng trưởng đạt 5,44 tỷ USD, dù có phần giảm so với tháng trước nhưng kết quả này vẫn tăng 28% cùng kỳ năm 2020. Tính chung từ đầu năm đến tháng 7/2021, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 31,1% cùng kỳ năm trước.

Kết quả thu NSNN trong tháng 7 của Cục Hải quan Hà Nội đạt 2.263 tỷ đồng, tăng 26% cùng kỳ. Lũy kế số thu từ đầu năm đến nay đạt 14.940 tỷ đồng, bằng 65% dự toán, tăng 34% cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh đó, trong tháng, Cục Hải quan Hà Nội cũng thực hiện tham vấn 514 tờ khai, chấp nhận trị giá khai báo sau tham vấn 477 tờ khai; bác bỏ trị giá tính thuế doanh nghiệp đồng ý khai báo bổ sung 37 tờ khai; truy thu được 6,81 tỷ đồng.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-ha-noi-mot-thang-giai-quyet-thu-tuc-hon-121000-to-khai-149553.html
Customs

Mới hơn Cũ hơn