Review
Your Ads Here

Published on

Hải quan Hà Nội một tháng giải quyết thủ tục hơn 121 000 tờ khai

Hải quan Hà Nội một tháng giải quyết thủ tục hơn 121 000 tờ khai
4320-img-0288
Hoạt động luân chuyển hàng hóa tại kho hàng không Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Tính chung từ đầu năm, số tờ khai đơn vị giải quyết là hơn 735.000 tờ khai, tăng 19,1%.

Cùng với lượng tờ khai tăng, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cục Hải quan Hà Nội cũng có sự tăng trưởng đạt 5,44 tỷ USD, dù có phần giảm so với tháng trước nhưng kết quả này vẫn tăng 28% cùng kỳ năm 2020. Tính chung từ đầu năm đến tháng 7/2021, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 31,1% cùng kỳ năm trước.

Kết quả thu NSNN trong tháng 7 của Cục Hải quan Hà Nội đạt 2.263 tỷ đồng, tăng 26% cùng kỳ. Lũy kế số thu từ đầu năm đến nay đạt 14.940 tỷ đồng, bằng 65% dự toán, tăng 34% cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh đó, trong tháng, Cục Hải quan Hà Nội cũng thực hiện tham vấn 514 tờ khai, chấp nhận trị giá khai báo sau tham vấn 477 tờ khai; bác bỏ trị giá tính thuế doanh nghiệp đồng ý khai báo bổ sung 37 tờ khai; truy thu được 6,81 tỷ đồng.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-ha-noi-mot-thang-giai-quyet-thu-tuc-hon-121000-to-khai-149553.html

More From News

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next