Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Hà Nội tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại bộ phận một cửa

Cục Hải quan Hà Nội.
Cục Hải quan Hà Nội.

Chỉ đạo của Cục Hải quan Hà Nội nhằm thực hiện công văn số 2398/UBND-KSTT của UBND TP. Hà Nội về việc triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp để phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với các thủ tục hành chính đã tiếp nhận, giải quyết và đã có kết quả giải quyết trước ngày 23/7/2021, cá nhân, tổ chứ liên hệ với công chức Nguyễn Thị Bích Ngọc (số điện thoại: 0912.327.228) để nhận kết quả qua qua Hệ thống bưu chính công ích.

Cục Hải quan Hà Nội thực hiện việc tiếp nhận thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp qua hệ thống bưu chính công ích.

Riêng đối với các thủ tục hành chính liên quan đến việc phục vụ công tác phòng, chống dịch, công vụ, ngoại giao nếu không thể thực hiện được qua hệ thống bưu chính công ích thì tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận Một cửa. Người đến thực hiện thủ tục hành chính phải thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, chỉ tiếp một công dân tại một thời điểm tại Bộ phận Một cửa.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-ha-noi-tam-dung-tiep-nhan-va-tra-ket-qua-giai-quyet-tthc-truc-tiep-tai-bo-phan-mot-cua-149965.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử