Review
Your Ads Here

Published on

Hải quan Hải Phòng Chi cục đầu tiên đạt số thu 10 000 tỷ đồng

Hải quan Hải Phòng Chi cục đầu tiên đạt số thu 10 000 tỷ đồng
Hải quan Hải Phòng: Chi cục đầu tiên đạt số thu 10.000 tỷ đồng
Diễn biến thu ngân sách các chi cục hết tháng 6. Biểu đồ: T.Bình.

Hết tháng 6, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 32.974 tỷ đồng, đạt 58,9% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (56.000 tỷ đồng), đạt 57% so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao (57.900 tỷ đồng); tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng khu vực Hải Phòng thu được 28.778 tỷ đồng, đạt 58,1 % so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (49.500 tỷ đồng), đạt 56,7 % so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao (50.800 tỷ đồng), đạt 54,3% chỉ tiêu UBND TP Hải Phòng giao phấn đấu (53.000 tỷ đồng); tăng 23,75 % so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, qua nửa đầu năm có 4/9 chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng đạt số thu trên 60% so với chỉ tiêu cả năm là: Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công thu được 4.645 tỷ đồng, đạt 70,38%; Chi cục Hải quan Thái Bình thu gần 830 tỷ đồng đạt 76,3% chỉ tiêu; Chi cục Hải quan Hải Dương thu được 1.366,5 tỷ đồng, đạt 68,32% chỉ tiêu.

Đặc biệt, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 thu được hơn 10.100 tỷ đồng, đạt 61,22% chỉ tiêu cả năm. Đây cũng là là đơn vị duy nhất có chỉ tiêu thu hơn 10.000 tỷ đồng trong năm 2021 (chỉ tiêu 16.500 tỷ đồng). Sở dĩ Chi cục có chỉ tiêu thu lớn vì là đơn vị thực hiện thủ tục chủ yếu đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu, nguồn đóng góp lớn hàng đầu về thu ngân sách tại Hải quan Hải Phòng.

Trong 9 chi cục, còn Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 và Chi cục Hải quan KCX và KCN đạt số thu dưới 50% chỉ tiêu cả năm.

Cụ thể, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 thu được 2.728 tỷ đồng, đạt 49,6% và Chi cục Hải quan KCX và KCN thu được 1.064 tỷ đồng, đạt 46,26% chỉ tiêu.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-chi-cuc-dau-tien-dat-so-thu-10000-ty-dong-149756.html

More From News

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next