Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Hải Phòng ký hơn 20 000 bản thỏa thuận với doanh nghiệp

Hải quan Hải Phòng ký hơn 20.000 bản thỏa thuận với doanh nghiệp
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng.

Để phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp, từ đầu năm Cục Hải quan Hải Phòng đã ban hành kế hoạch triển khai trong cả năm 2021, đồng thời điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung Bản thỏa thuận cho phù hợp với thực tế.

Cập nhật của Cục đến ngày 25/6, đã có 20.671 Bản thỏa thuận được ký kết với doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp.

Trong Bản thỏa thuận được ký kết với cộng đồng doanh nghiệp, Hải quan Hải Phòng cam kết nhiều nội dung quan trọng như: duy trì và phát triển Website của Cục Hải quan Hải Phòng, đăng tải văn bản chế độ chính sách để doanh nghiệp cập nhật; khi có trả lời một doanh nghiệp về một vấn đề và đánh giá đó là vấn đề chung thì đăng tải trên Website để cộng đồng doanh nghiệp biết, tham khảo.

Thành lập Tổ giải quyết vướng mắc tư vấn, giải đáp chế độ chính sách ở hai cấp chi cục và cấp Cục; tiếp nhận thông tin phản ánh, kịp thời kiểm tra và xử lý mọi hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực và thông tin công khai cho doanh nghiệp.

Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhân viên làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp khi có nhu cầu đề nghị; phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Hải Phòng để tập hợp nhu cầu đào tạo, tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp kiến nghị xử lý kịp thời các vướng mắc về cơ chế, chính sách bất hợp lý với cấp có thẩm quyền; đồng hành cùng doanh nghiệp tích cực tham gia vào quá trình xây dựng hệ thống pháp luật hải quan trên nguyên tắc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, đối với đại lý hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. Cụ thể, các chi cục dành một cửa riêng làm thủ tục cho đại lý, đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả nhằm thúc đẩy và mở rộng hơn nữa hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Ngoài ra, Hải quan Hải Phòng cũng tiếp thu những ý kiến đóng góp và kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp đối với UBND TP Hải Phòng để kịp thời báo cáo, kiến nghị UBND giải quyết theo đúng thẩm quyền.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-ky-hon-20000-ban-thoa-thuan-voi-doanh-nghiep-148346.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc