Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Lào Cai hoàn thiện quy trình nghiệp vụ phục vụ xây dựng hải quan thông minh

Hải quan Lào Cai hoàn thiện quy trình nghiệp vụ phục vụ xây dựng hải quan thông minh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Lào Cai (ảnh tư liệu). Ảnh: T.Bình.

Mục tiêu được Hải quan Lào Cai đặt ra là hoàn thiện các bài toán nghiệp vụ đảm bảo hỗ trợ tối đa cho cán bộ, công chức hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, kiểm soát hải quan, đảm bảo kết nối, xử lý thông minh, tự động, kết nối, chia sẻ…

Đồng thời, xây dựng các quy trình nghiệp vụ để làm cơ sở thực hiện thủ tục hải quan đúng quy định của pháp luật trên cơ sở ứng dụng công nghệ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn.

Trước đó, theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn 3435/TCHQ-VP ngày 8/7/2021, Cục Hải quan Lào Cai được giao chủ trì xây dựng 2 quy trình thủ tục gồm: quản lý, giám sát hàng hóa nhập khẩu, phương tiện vận tải nhập cảnh đường sắt; quản lý, giám sát hàng hóa xuất khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh đường sắt.Triển khai chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Lào Cai giao Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Lào Cai chủ trì xây dựng 2 quy trình nghiệp vụ nêu trên.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-lao-cai-hoan-thien-quy-trinh-nghiep-vu-phuc-vu-xay-dung-hai-quan-thong-minh-149266.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử