Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Quảng Trị hướng về người dân vùng dịch

Ban nữ công Cục Hải quan Quảng Trị bàn giao 100 kg cá khô cho đại diện Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị.
Ban nữ công Cục Hải quan Quảng Trị bàn giao 100kg cá khô cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Hưởng ứng chương trình “Chung tay cùng TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Ban nữ công Cục Hải quan Quảng Trị ủng hộ 100 kg cá khô.

Đoàn Cơ sở Cục Hải quan Quảng Trị thông qua Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị ủng hộ 5 triệu đồng vào chương trình “San sẻ yêu thương-Hướng về thành phố mang tên Bác”.

Thông qua các hoạt động, cán bộ, công chức Hải quan Quảng Trị mong muốn tiếp sức để người dân vùng dịch sớm vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-quang-tri-huong-ve-nguoi-dan-vung-dich-149338.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử