Hải quan Quảng Trị hướng về người dân vùng dịch

Ban nữ công Cục Hải quan Quảng Trị bàn giao 100 kg cá khô cho đại diện Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị.
Ban nữ công Cục Hải quan Quảng Trị bàn giao 100kg cá khô cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Hưởng ứng chương trình “Chung tay cùng TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Ban nữ công Cục Hải quan Quảng Trị ủng hộ 100 kg cá khô.

Đoàn Cơ sở Cục Hải quan Quảng Trị thông qua Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị ủng hộ 5 triệu đồng vào chương trình “San sẻ yêu thương-Hướng về thành phố mang tên Bác”.

Thông qua các hoạt động, cán bộ, công chức Hải quan Quảng Trị mong muốn tiếp sức để người dân vùng dịch sớm vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-quang-tri-huong-ve-nguoi-dan-vung-dich-149338.html
Customs

Mới hơn Cũ hơn