Chuyển đến nội dung chính

Hải quan TPHCM thực hiện thông quan hàng hóa trên 1 6 triệu tờ khai XNK

Hải quan TPHCM
Công chức Hải quan TPHCM làm thủ tục cho DN xuất khẩu hàng hóa. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan TPHCM, số lượng tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu mậu dịch thực hiện tại các đơn vị hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu tính đến 27/6/2021 đạt 1,63 triệu tờ khai, tăng gần 100.000 tờ khai so với cùng kỳ 2020.

Số lượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TPHCM trong 6 tháng ước khoảng gần 43.000 doanh nghiệp, tăng hơn 3.000 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2020.

Kết quả trên cho thấy hoạt động XNK qua các cửa khẩu TPHCM luôn được đảm bảo thông suốt trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19, kể cả thời gian cao điểm TPHCM thực hiện giãn cách xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục Hải quan TPHCM đã tập trung mọi nguồn lực để thông quan nhanh cho hàng hoá xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật, không để tình trạng ùn tắc hàng hóa xảy ra kéo dài thời gian thông quan và tăng chi phí cho doanh nghiệp.

Đồng thời yêu cầu từng công chức hải quan tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục hải quan thông qua các hình thức trao đổi thông tin tốt nhất; kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá trong thời gian dịch xảy ra, không để ảnh hưởng đến hoạt động XNK hàng hóa của doanh nghiệp...source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-tphcm-thuc-hien-thong-quan-hang-hoa-tren-16-trieu-to-khai-xnk-148283.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc