Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Vạn Gia phổ biến pháp luật cho người dân trên xã đảo

Hải quan Vạn Gia phổ biến pháp luật cho người dân trên xã đảo
Lực lượng Hải quan, Biên phòng cảng Vạn Gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Van Gia triển khai đa dạng các hoạt động, phong phú nội dung tuyên truyền nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật về hải quan, cũng như hỗ trợ cung cấp thông tin đến người dân.

Nửa đầu năm 2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia đã ban hành 4 văn bản gửi Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia đề nghị phối hợp kiểm soát, ngăn chặn xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép; 3 văn bản gửi Đảng ủy, UBND 2 xã Vĩnh Thực; Vĩnh Trung đề nghị phối hợp tuyên truyền các văn bản về pháp luật hải quan; 83 lượt tuyên truyền trực tiếp đến từng thuyền trưởng, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Cụ thể, phát tờ rơi với nội dung cảnh báo về các phương thức thủ đoạn, mặt hàng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa đến quần chúng nhân dân, người dân nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản trên hai xã Vĩnh Trung và Vĩnh Thực cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan và phương tiện vận chuyển hàng nội địa qua khu vực cảng Vạn Gia.

Hải quan Vạn Gia phổ biến pháp luật cho người dân trên xã đảo
Tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu

Ngoài ra, cán bộ, công chức Hải quan đã cung cấp thông tin, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong việc vận chuyển hàng hóa tạm nhập, tái xuất, kho ngoại quan đang chịu sự giám sát hải quan; các phương tiện kinh doanh xăng dầu, các phương tiện chở hàng hóa (vật liệu xây dựng ) nội địa đi qua địa bàn chi cục quản lý.

Công tác tuyên truyền pháp luật của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy, hàng giả góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và giữ sạch địa bàn.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-van-gia-pho-bien-phap-luat-cho-nguoi-dan-tren-xa-dao-149071.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử