Chuyển đến nội dung chính

Hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng CNTT và thực hiện DVCTT nên việc giải quyết thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa diễn ra thuận lợi. Trong ảnh: hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Bình (Cục Hải quan Hải Phòng). Ảnh: Chi cục Hải quan Thái Bình
Nhờ đẩy mạnh ứng dụng CNTT và thực hiện DVCTT nên việc giải quyết thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa diễn ra thuận lợi. Trong ảnh: hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Bình (Cục Hải quan Hải Phòng). Ảnh: Chi cục Hải quan Thái Bình

Xử lý gần 7 triệu hồ sơ

Tổng cục Hải quan đánh giá, những tháng đầu năm 2021, toàn Ngành đã có nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác CCHC nói chung và công tác kiểm soát TTHC nói riêng, qua đó giữ vững vị trí đứng đầu trong số các đơn vị khối Tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính về Chỉ số CCHC, đồng thời góp phần tăng điểm số Chỉ số CCHC (PAR INDEX) của Bộ Tài chính.

Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) Lê Đức Thành cho biết, 22 thủ tục vừa được cung cấp DVCTT mức độ 4 là những TTHC mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung trong thời gian vừa qua như: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế; Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế; Thủ tục xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan…

Với việc bổ sung cung cấp DVCTT mức độ 4 cho 22 thủ tục hành chính này, đến nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 209 DVCTT mức độ 4, chiếm gần 90% tổng số TTHC do cơ quan Hải quan thực hiện trên các hệ thống công nghệ thông tin gồm: Hệ thống Thông quan tự động VNACCS/VCIS; Cổng thông tin một cửa quốc gia; Cổng thanh toán điện tử; Hệ thống DVCTT HQ36a…

Cập nhật từ ngày 1/1 đến 15/6/2021, lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 4 được tiếp nhận giải quyết thông qua các hệ thống trên là gần 7 triệu hồ sơ.

Song song với việc cung cấp DVCTT trên các hệ thống thông tin của Ngành, Tổng cục Hải quan cũng tích cực chuẩn bị để kết nối với hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan cho biết thêm, năm 2020 Tổng cục Hải quan đã tích hợp và cung cấp 72 DVCTT lên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn. Từ nay đến hết năm 2021, sẽ có thêm 26 DVCTT trong lĩnh vực hải quan được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đối với các DVCTT đã được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia, ngoài các hệ thống cung cấp DVCTT của ngành Hải quan, doanh nghiệp có thêm một kênh để có thể thực hiện thủ tục hải quan trên nền tảng Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hồ sơ của các DVCTT này đều được hệ thống tự động đồng bộ về mặt trạng thái (đã tiếp nhận/đang xử lý/chờ phê duyệt…) và thực hiện trả kết quả trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Theo Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan Lê Đức Thành, thực hiện DVCTT là một trong những kết quả nổi bật về ứng dụng công nghệ thông tin của toàn Ngành trong những tháng đầu năm 2021.

Cùng với việc hiện đại hóa về phương thức thực hiện thông qua ứng dụng CNTT, ngành Hải quan tiếp tục chú trọng công tác cải cách hành chính (CCHC).

Để chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành về CCHC, ngay từ đầu năm 2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021; Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021; Kế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

Đồng thời triển khai đánh giá, xác định Chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2020 của Bộ Tài chính theo yêu cầu của Bộ Nội vụ. Hoàn thiện hồ sơ đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2020 của Tổng cục Hải quan. Thực hiện chấn chỉnh việc triển khai công tác CCHC sau chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2019 và triển khai đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2020 trong toàn Ngành…

Về kiểm soát TTHC, Tổng cục Hải quan đã trình Bộ Tài chính công bố 5 TTHC sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 27/2021/TT-BTC ngày 19/4/2021; công bố 8 TTHC mới, 8 TTHC sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 4 TTHC quy định tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021. Đến nay có tổng số 243 TTHC thuộc phạm vi quản lý của ngành Hải quan, trong đó nhiều TTHC mới được ban hành nhằm nội luật hóa một số hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết, đồng thời triển khai mạnh mẽ việc công khai, minh bạch và tăng cường điện tử hóa TTHC.source https://haiquanonline.com.vn/hieu-qua-thuc-hien-dich-vu-cong-truc-tuyen-cua-nganh-hai-quan-149472.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc