Chuyển đến nội dung chính

Hoạt động trở lại hai địa điểm tập kết hàng hóa ở biên giới Cao Bằng

Cụ thể địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới của hai công ty: Công ty TNHH Quang Thành Đông Khê, địa chỉ tại xóm Bản Khoòng, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng và Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hanh Thông, địa chỉ tại xóm Bằng Ca, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.

Quyết định của Tổng cục Hải quan có hiệu lực từ ngày 15/7/2021.

Trước đó, Cục Hải quan Cao Bằng đã tiến hành kiểm tra điều kiện hoạt động, xác nhận lượng hàng tồn tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới của 2 công ty nêu trên.

Qua kiểm tra, hai địa điểm vẫn đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng theo quy định. Cục Hải quan Cao Bằng đề đề xuất Tổng cục Hải quan ra quyết định hoạt động trở lại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới của hai công ty trên.

Cuối tháng 1/2021, trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã quyết định tạm dừng hoạt động hai địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu.source https://haiquanonline.com.vn/hoat-dong-tro-lai-hai-dia-diem-tap-ket-hang-hoa-o-bien-gioi-cao-bang-149019.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc