Review
Your Ads Here

Published on

Kho xăng dầu Nghi Sơn PVOil đủ điều kiện kiểm tra giám sát hải quan

Kho xăng dầu Nghi Sơn PVOil đủ điều kiện kiểm tra giám sát hải quan

Địa chỉ kho xăng dầu tại KCN số 2, Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Diện tích khu vực kho đề nghị xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan là 33.519 m², bao gồm 8 bể chứa với dung tích 12.150 m³.

Mã địa điểm lưu kho là: 27F2C16; tên rút gọn trên hệ thống: XANG DAU NGHISON PV; tên địa điểm: Kho xăng dầu PVOil Nghi Sơn.source https://haiquanonline.com.vn/kho-xang-dau-nghi-son-pvoil-du-dieu-kien-kiem-tra-giam-sat-hai-quan-149439.html

More From News

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next