Chuyển đến nội dung chính

Kho xăng dầu Nghi Sơn PVOil đủ điều kiện kiểm tra giám sát hải quan

Địa chỉ kho xăng dầu tại KCN số 2, Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Diện tích khu vực kho đề nghị xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan là 33.519 m², bao gồm 8 bể chứa với dung tích 12.150 m³.

Mã địa điểm lưu kho là: 27F2C16; tên rút gọn trên hệ thống: XANG DAU NGHISON PV; tên địa điểm: Kho xăng dầu PVOil Nghi Sơn.source https://haiquanonline.com.vn/kho-xang-dau-nghi-son-pvoil-du-dieu-kien-kiem-tra-giam-sat-hai-quan-149439.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử