Chuyển đến nội dung chính

Ngành Hải quan đóng góp ủng hộ gần 4 7 tỷ đồng vào Quỹ Vắc xin phòng chống Covid 19

Theo đó, số tiền trên đã được chuyển trực tiếp vào tài khoản Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội và tài khoản của Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc tỉnh, thành phố.

Công chức Hải quan được kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm vắc xin.
Công chức Hải quan được kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm vắc xin.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan kêu gọi và đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, đóng góp ít nhất 1 ngày lương để ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19.

Qua đó đóng góp thêm nguồn kinh phí để chung tay cùng Đảng, Nhà nước thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giúp cả nước sớm chiến thắng dịch bệnh.

Theo đó, Văn phòng Tổng cục là đầu mối tổng hợp chung số tiền quyên góp của các đơn vị tại cơ quan Tổng cục chuyển Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 tại Kho bạc Nhà nước.

Các cục hải quan tỉnh, liên tỉnh thành phố thực hiện quyên góp chuyển tới cơ quan đầu mối tiếp nhận Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 tại địa bàn.

Tổng cục Hải quan mong muốn từng đơn vị lan tỏa tinh thần của lời kêu gọi đến toàn thể CBCC, viên chức, đoàn viên công đoàn của đơn vị và tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19.source https://haiquanonline.com.vn/nganh-hai-quan-dong-gop-ung-ho-gan-47-ty-dong-vao-quy-vac-xin-phong-chong-covid-19-148278.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc