Review
Your Ads Here

Published on

Nỗ lực giảm nợ thuế xuống mức thấp nhất

Nỗ lực giảm nợ thuế xuống mức thấp nhất
Tổng cục Hải quan đôn đốc các đơn vị tích cực thực hiện kế hoạch thu hồi nợ thuế. Ảnh: Thái Bình
Tổng cục Hải quan đôn đốc các đơn vị tích cực thực hiện kế hoạch thu hồi nợ thuế. Ảnh: Thái Bình

Linh hoạt xử lý nợ thuế

Tính đến 30/6/2020, toàn ngành Hải quan đã thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 369 tỷ đồng. Một số cục hải quan tỉnh, thành phố có kết quả thu hồi nợ thuế tích cực như: Bắc Ninh thu đạt 96,6 tỷ đồng, Hải Phòng đạt 72,5 tỷ đồng, Hà Nội đạt 60,1 tỷ đồng, Bình Dương đạt 34 tỷ đồng và Khánh Hòa đạt 20,36 tỷ đồng.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm, cơ quan Hải quan đã tích cực thực hiện có hiệu quả công tác chống thất thu, thu hồi và xử lý nợ thuế. Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy, số nợ chuyên thu quá hạn tính đến 30/6/2021 là 5.503,13 tỷ đồng, giảm 157,31 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2020. Nguyên nhân giảm nợ là do các cục hải quan tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác thu hồi và xử lý nợ thuế.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thuế, tổng số tiền nợ do ngành Thuế quản lý tính đến thời điểm ngày 30/6/2021 là 115.983 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, tính đến thời điểm cuối tháng 6, tỷ lệ tổng nợ trên tổng thu ngân sách của ngành Thuế ở mức 10,4%, cao hơn 3% so với thời điểm cuối năm 2020 và cao hơn 5,4% so với nhiệm vụ Chính phủ giao.

Tổng cục Thuế lý giải, nguyên nhân chủ yếu là do đầu năm 2021 đến nay đã xảy ra 2 đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 với diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ dẫn đến người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên chưa nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước làm tăng nợ thuế. Bên cạnh đó, một số người nộp thuế thuộc ngành nghề được gia hạn nộp thuế chưa nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ làm tổng số nợ thuế tăng lên.

Có thể thấy, tác động của đại dịch Covid-19 thời gian qua đã tác động không nhỏ đến số thu ngân sách cũng như quản lý nợ của Bộ Tài chính nói chung và 2 ngành Thuế, Hải quan nói riêng. Tuy nhiên, nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cũng như Bộ Tài chính ngay từ đầu năm, những giải pháp căn cơ, quyết liệt đã được đề ra để giảm số nợ thuế của hai ngành xuống mức thấp nhất.

Theo đại diện Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan), thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã đôn đốc các đơn vị tích cực thực hiện kế hoạch thu hồi nợ thuế. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành tăng cường công tác thu hồi, xử lý nợ thuế, kiểm tra công tác quản lý nợ thuế ở địa phương. Cùng với đó tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế tại đơn vị, phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu để ban hành quyết định giao chỉ tiêu thu hồi nợ cho các cục hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện rà soát các nhóm nợ, trong đó mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng doanh nghiệp nợ, tình trạng thực tế của doanh nghiệp, xử lý hết các khoản nợ cũ, không để phát sinh nợ mới; giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý các khoản nợ có khả năng thu cho từng cục hải quan để đôn đốc và xử lý.

Trong bối cảnh hiện nay, ngành Thuế đã thực hiện kỹ công tác rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng đối tượng nợ thuế, lập danh sách các doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế theo từng nhóm nguyên nhân nợ, đặc biệt tập trung rà soát, phân loại những người nộp thuế bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở đó áp dụng biện pháp thu nợ phù hợp với từng đối tượng.

Nhiệm vụ khó khăn

Dự báo từ nay đến cuối năm, dịch Covid-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã và đang thực hiện các biện pháp giãn cách để chống dịch, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu ngân sách cũng như quản lý nợ thuế.

Theo bà Lê Như Quỳnh, Cục trưởng Cục Thuế XNK-Tổng cục Hải quan, trong những tháng cuối năm, hoạt động của doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 và còn nhiều khoản nợ phức tạp khó thu hồi. Trong khi đó, nhóm nợ khó thu còn hơn 3.800 tỷ đồng; nhóm nợ chờ xử lý còn 68 tỷ đồng. Còn với ngành Thuế, từ nay đến cuối năm 2021, toàn hệ thống quản lý nợ phải tập trung đôn đốc thu nợ tối thiểu đạt 80% các khoản tiền thuế nợ có khả năng thu tại thời điểm ngày 31/12/2020. Đồng thời phải giảm tỷ lệ nợ thuế đến 31/12/2021 xuống dưới 5% tổng thu năm 2021. Đây là những nhiệm vụ hết sức khó khăn.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cũng như phấn đấu đưa nợ thuế xuống mức thấp nhất, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Thuế XNK thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị và đưa ra các giải pháp thu hồi nợ phù hợp theo chỉ tiêu được giao; theo dõi từng tháng, quý tình hình thu hồi và xử lý nợ thuế. Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố cần rà soát tất cả các trường hợp doanh nghiệp đang có nợ thuế quá hạn đến 90 ngày, thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định để thu hồi các khoản nợ. Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính, cơ quan Hải quan nơi doanh nghiệp nợ thuế phải ban hành quyết định hành chính về quản lý thuế, hoặc có văn bản đề nghị cơ quan chức năng liên quan trong việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế hành chính về thuế theo quy định.

Đặc biệt, để chống thất thu và thu hồi số thuế nợ đọng từ các doanh nghiệp chây ỳ, cơ quan Hải quan tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế và công tác quản lý thuế trên địa bàn để quyết định các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân nợ thuế, chủ doanh nghiệp, đại diện pháp luật của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Cùng với ngành Hải quan, nhiệm vụ đặt ra với ngành Thuế từ nay đến cuối năm là tiếp tục rà soát, xử lý các doanh nghiệp nợ lớn, thông báo danh sách doanh nghiệp nợ thuế, yêu cầu cơ quan Thuế các cấp tổ chức đôn đốc thu ngay các khoản nợ mới phát sinh, tránh tình trạng để tuổi nợ dài gây khó khăn trong việc thu nợ thuế. Ngành Thuế cũng sẽ tiếp tục đôn đốc thu nợ đối với các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian gia hạn, hạn chế phát sinh nợ mới.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế cho biết sẽ tập trung nguồn lực để đôn đốc thu nợ thuế bảo vệ môi trường theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Đối với các khoản nợ liên quan đến đất, cấp quyền khai thác khoáng sản, cơ quan Thuế thực hiện rà soát xác định số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn nợ ngân sách nhà nước. Trường hợp người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà đã bị cưỡng chế nhưng không chấp hành thì cơ quan Thuế chủ động ban hành văn bản kiến nghị UBND thu hồi đất.source https://haiquanonline.com.vn/no-luc-giam-no-thue-xuong-muc-thap-nhat-149707-149707.html

More From News

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next