Chuyển đến nội dung chính

ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH Lãnh đạo Cục Giám sát quản lý về hải quan giải đáp vướng mắc về Bảng mã loại hình XNK mới

Xung quanh vấn đề này, Tạp chí Hải quan đã phỏng vấn ông Đào Duy Tám, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) để hiểu rõ những thay đổi này và những yêu cầu đặt ra đối với người khai hải quan và hải quan địa phương khi thực hiện.source https://haiquanonline.com.vn/doi-thoai-chinh-sach-lanh-dao-cuc-giam-sat-quan-ly-ve-hai-quan-giai-dap-vuong-mac-ve-bang-ma-loai-hinh-xnk-moi-148393.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc