Chuyển đến nội dung chính

Tạm dừng hoạt động đại lý hải quan đối với 11 doanh nghiệp tại Hải Phòng

Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng.
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Hải Phòng.

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan, 11 đại lý bị tạm dừng tối đa 6 tháng kể từ ngày ban hành quyết định (ngày 7/7/2021).

Lý do tạm dừng hoạt động theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 22/20219/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày tạm dừng hoạt động, nếu đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục và có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động, Tổng cục Hải quan ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.

11 công ty bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan gồm: Công ty CP thương mại xây dựng 5 Hải Phòng; Công ty cổ phần OPL Logistics; Công ty CP vận tải 1 Traco; Công ty TNHH TM&DV Giao nhận vận tải quốc tế Thiên Phú; Công ty TNHH Logistics M&M; Chi nhánh Công ty CP giao nhận vận tải Con Ong; Công ty cổ phần Tiếp vận Đình Vũ; Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Vận tải Hải Minh; Công ty TNHH Một thành viên Vietfracht Hải Phòng; Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng và vận tải Việt Phong; Công ty Cổ phần TSC Logistics Việt Nam.



source https://haiquanonline.com.vn/tam-dung-hoat-dong-dai-ly-hai-quan-doi-voi-11-doanh-nghiep-tai-hai-phong-148603.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc