Chuyển đến nội dung chính

Tạm dừng hoạt động hai địa điểm kiểm tra hàng hóa ở Quảng Ninh

Tạm dừng hoạt động hai địa điểm kiểm tra hàng hóa ở Quảng Ninh

Cụ thể, địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu ở biên giới của Công ty TNHH Thương mại Minh Thăng và Công ty Cổ phần vật tư xây dựng Phương Oanh, địa chỉ thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, hai công ty trên đã có công văn đề nghị tạm dừng hoạt động địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu.

Trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục Hải quan Quảng Ninh đã thực hiện kiểm tra, lập biên bản xác nhận lượng hàng tồn tại địa điểm kiểm tra của công ty và đề xuất Tổng cục Hải quan ban hành quyết định tạm dừng hoạt động địa điểm kiểm tra.

Theo quyết định tạm dừng của Tổng cục Hải quan, sau 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực (30/6), nếu công ty không có văn bản đề nghị đưa địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu ở biên giới hoạt động trở lại, cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra, báo cáo để Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động.source https://haiquanonline.com.vn/tam-dung-hoat-dong-hai-dia-diem-kiem-tra-hang-hoa-o-quang-ninh-148326.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc