Chuyển đến nội dung chính

Thêm 22 thủ tục hành chính về hải quan được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Cửa hàng miễn thuế tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế là một trong những thủ tục mới được cung cấp DVCTT mức độ 4. Trong ảnh, cửa hàng miễn thuế tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Đây là những thủ tục hành chính mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung trong thời gian vừa qua như: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế; Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế; Thủ tục xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan…

Để triển khai Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phổ biến, hướng dẫn cho người làm thủ tục được biết để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến cho 22 thủ tục này.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thực hiện tiếp nhận, phân công, xử lý, trả kết quả hồ sơ trên Hệ thống cung cấp DVCTT đối với 22 thủ tục hành chính trên theo đúng quy định.

Với việc bổ sung cung cấp DVCTT mức độ 4 cho 22 thủ tục hành chính này, đến nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 209 DVCTT mức độ 4, chiếm 88% tổng số thủ tục hành chính do cơ quan Hải quan thực hiện trên các hệ thống công nghệ thông tin gồm: Hệ thống Thông quan tự động VNACCS/VCIS; Cổng thông tin một cửa quốc gia; Cổng thanh toán điện tử; Hệ thống DVCTT HQ36a…

Cập nhật từ ngày 1/1 đến 15/6/2021, lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 4 được tiếp nhận giải quyết thông qua các hệ thông trên là gần 7 triệu hồ sơ.

Song song với việc cung cấp DVCTT trên các hệ thống thông tin của Ngành, Tổng cục Hải quan cũng tích cực chuẩn bị để kết nối với hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia.

Năm 2020 Tổng cục Hải quan đã tích hợp và cung cấp 72 DVCTT lên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.

Từ nay đến hết năm 2021, sẽ có thêm 26 DVCTT trong lĩnh vực hải quan được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đối với các DVCTT đã được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia, ngoài các hệ thống cung cấp DVCTT của ngành Hải quan, doanh nghiệp có thêm một kênh để có thể thực hiện thủ tục hải quan trên nền tảng Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hồ sơ của các DVCTT này đều sẽ được hệ thống tự động đồng bộ về mặt trạng thái (đã tiếp nhận/đang xử lý/chờ phê duyệt…) và thực hiện trả kết quả trên Cổng dịch vụ công quốc gia.source https://haiquanonline.com.vn/them-22-thu-tuc-hanh-chinh-ve-hai-quan-duoc-cung-cap-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-4-148314.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc