Chuyển đến nội dung chính

Thêm 4 doanh nghiệp không được mang hàng về bảo quản

Thêm 4 doanh nghiệp không được mang hàng về bảo quản
Giám định hàng hóa tại cảng Sài Gòn khu vực 4. Ảnh: T.H

Các doanh nghiệp tạm dừng không cho mang hàng hóa nhập khẩu về bảo quản, gồm: Công ty TNHH A.L, Công ty TNHH E.T, Công ty TNHH TM DV Ngôi sao T.L và Công ty TNHH Thương mại O. Hành vi vi phạm của các doanh nghiệp này là cung cấp, xuất trình thông tin, hồ sơ hải quan không đúng thời hạn quy định pháp luật hải quan.

Các doanh nghiệp nêu trên đều đã bị Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính về hải quan.

Với các trường hợp vi phạm về quản lý chuyên ngành nêu trên, Cục Hải quan TP.HCM không giải quyết cho mang hàng về bảo quản, đồng thời thông báo danh sách các doanh nghiệp vi phạm trên đến các đơn vị hải quan địa phương trong cả nước để phối hợp thực hiện theo quy định.

Trước đó, đã có trên 150 doanh nghiệp vi phạm về thủ tục quản lý đối với hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành cũng đã bị Cục Hải quan TPHCM thông báo tạm dừng không cho mang hàng về bảo quản./.source https://haiquanonline.com.vn/them-4-doanh-nghiep-khong-duoc-mang-hang-ve-bao-quan-148407.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc